کاربر مهمان خوش آمدید صفحه اصلی | جستجو | مباحث فعال | ورود

تمرین امتیازی علوم بلاغی 2 تنظیمات
استاد علوم بلاغی (2)
ارسال شده: 15 مهر 1392   ساعت: 4:24:24 ب.ظ.
رتبه: عضو عادی
گروه ها: آموزشیار

تاریخ عضویت: 23/1/1390
ارسال ها: 19
«بسم الله الرحمن الرحیم»

با سلام و احترام خدمت دانشجویان گرامی؛
تمرین امتیازی: از هر جلسه دو سؤال تستی (32 سؤال از کل جلسات) طرح نموده و با مشخص نمودن گزینۀ صحیح به رنگ قرمز در تالار بنویسید.
در انجام تمرین به نکات ذیل توجه فرمایید:
1. سؤالات به صورت تستی (4 گزینه‌ای) طرح گردد.
2. از هر جلسه حداقل دو سؤال طرح شود. تعداد کل سؤالات 32 سؤال باید باشد.
3. گزینۀ صحیح با رنگ قرمز مشخص گردد.
4. سؤالات نباید از سؤالات دیگر کپی شده باشد و باید توسط خود دانشجو طرح گردد.
5. برای انجام تمرین تا تاریخ 92.9.15 فرصت دارید.
سؤالات بررسی شده و نمرۀ کامل فقط برای دانشجویانی که نکات بالا را رعایت نمودند اختصاص خواهد یافت.
با آرزوی توفیق روزافزون
یا علی

زینب حقگوی تکرمی
ارسال شده: 22 مهر 1392   ساعت: 6:44:34 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 5/7/1387
ارسال ها: 288


درس اول؛

1-درکدام گزینه وصف به صورت اسلوب تصریحی آمده است؟
الف-هو كریمٌ**
ب-أقْبَلَ فُؤادٌ إلی البَحرِ
ج-سارَ الجُودُ حَیْثُ یَسیرُ
د-مَنْ قَصَدَ البَحرَ اِستَقَلَّ السَّواقِیا

2-در علم بیان ..................................بررسی میشوند.
الف- ابواب تشبیه ، ارزیابی تفاوت درجات سخن
ب- ابواب تشبیه ، استعاره، مجاز، کنایه **
ج-ارزیابی تفاوت درجات سخن
د- تصریح، کنایه، مجاز

درس دوم؛

3-معنای لغوی تشبیه ............. است و در اصطلاح علم بیان مشارکت مشبه و مشبه به در وصفی یا اوصافی به وسیله ............... است.
الف- همانند کردن – الفاظ تشبیه**
ب-همانند بودن - وجه شبه
ج- همانند کردن –وجه شبه
د- همانند بودن – الفاظ تشبیه

4-فعل در الفاظ تشبیه شامل افعال یقین مانند........و افعال غیر یقین مانند....... است.
الف-رأی – ماثَلَ
ب-وَجِدَ –حاکَی
ج-وَجَدَ – حاکَی
د- گزینه الف و ج **

درس سوم؛

5-در ایه ﴿مَثَلُ الَّذینَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ به الرِّیحُ﴾ با درنظر گرفتن طرفین تشبیه،نوع تشبیه حسی و عقلی ، کدام گزینه صحیح است؟
الف-یکی معقول و دیگری محسوس**
ب-هردو معقول
ج-هر دو محسوس
د-هیچ کدام

6-کدام گزینه درست نیست؟
الف-هرگاه هر دو طرف تشبیه متعدد باشد، تشبیه ملفوف نامیده می شود.
ب-هرگاه تشبیهی در کنار تشبیه دیگر بیاید، تشبیه را مفروق نامند.
ج-هرگاه مشبه متعدد باشد، تشبیه را تسویه نامند.
د-محسوس آن است که با حواس پنج گانه درک شود؛ واز مُدرَک عقلی، ذهنی، وهمی و یا وجدانی و از امور متعدد میباشد**.

درس چهارم؛

7-درکدام گزینه تشبیه بلیغ وجود دارد؟
الف-النّشرُ مِسْكٌ والوُجُوهُ دَنانیرُ**
ب-أنتَ نَجْمٌ في رِفْعَ
ج-وکَأنَّ الهِلالَ نُونُ لُجَیْنٍ غَرِقَتْ في صَحیفَةٍ زَرْقاءَ
د-کَأنَّكَ شَمسٌ والمُلوכُ کَواکِبُ إذا طَلَعَتْ لَمْ یَبْدُ مِنْهُنَّ کَوْکَبٌ

8- در حدیث " قال عليٌّ(ع): إنَّما أنتُم کَرَکْبٍ وُقوفٍ لا یَدْرُونَ مَتَی بِالسَّیْرِ یُؤْمَرُونَ" .....مشبه و........مشبه به و.......لفظ تشبیه است.
الف- إنَّما – یَدْرُونَ - بِ
ب- أنتم – رَکَبٍ وقوفٍ – کَ **
ج- أنتم- یَدْرُونَ - بِ
د- إنَّما – رَکَبٍ وقوفٍ - بِ

درس پنجم؛

9- کدام گزینه صحیح نیست؟
الف- در تشبیه ضمنی مشبه و مشبه به از معنای سخن فهمیده می شود.
ب- تشبیه ضمنی دو فایده دارد: الف) بیان امکان وجه شبه در مشبه؛ ب) تثبیت وجه شبه در ذهن شنونده.
ج –کاربرد قیاسى تشبیه ضمنی در مفعول مطلق نوعی است؛
د- در تشبیه ضمنی مشبه ٌ همیشه دلیلی بر امکان وجه شبه در مشبه است**

10-در بیت« أحِنُّ لَهُم ودُونَهُم فَلاةٌ * کَأنَّ فَسیحَها صَدْرُ الحَلیمِ » چه نوع تشبیهی رخ داده و مشبه و مشبه به کدامند؟
الف-تشبیه مقلوب- صدر الحلیم مشبه،فسیحها مشبه به**
ب-تشبیه مرسل – فسیحها مشبه ، صدر الحلیم مشبه به
ج- تشبیه ضمنی - صدر الحلیم مشبه،فسیحها مشبه به
د- تشبیه موکد- فسیحها مشبه ، صدر الحلیم مشبه به

درس ششم؛

11-اهداف تشبیه کدامند؟
الف- بیان حال مشبه در وجه شبه – بیان امکان حال در وجه شبه- استطراف
ب- بیان مقدار حال مشبه در وجه شبه – تقریر حال مشبه در وجه شبه
ج- امکان وجود مشبه در وجه شبه- مدح و تحسین مشبه – ذم و تقبیح مشبه
د- همه موارد**

12- شعر زیر چه نوع تشبیهی است؟ فإنْ تَفِقَ الأنامُ وأنتَ مِنْهُم فَإنَّ المِسْكَ بَعْضُ دَمِ الغَزالِ
الف- تشبیه ضمنی- بیان مقدار حال مشبه در وجه شبه
ب- تشبیه ضمنی –امکان وجود مشبه در وجه شبه**
ج--تشبیه ضمنی –تقریر حال مشبه در وجه شبه
د- تشبیه ضمنی- بیان امکان حال مشبه در وجه شبه

درس هفتم؛

13-از اهداف تشبیه کدامند؟
الف بیان حال مشبه در وجه شبه
ب- بیان امکان حال مشبه در وجه شبه
ج -استطراف
د- همه موارد**

14- رَأیْتُ أسَداً في المَدْرَسَةِ واژه اسد چه نوع کاربردی دارد؟
الف-مجازی
ب-حقیقی
ج- غَیْرُ ما وُضِعَ لَهُ
د-گزینه الف و ج

درس هشتم؛

15-در واژه « الرَّجُلُ کَالأسَدِ فی المدرسه» قرینه مانعه کدام است؟
الف - کَالأسَدِ
ب - فی المدرسه**
ج- المدرسه
د-در این واژه معنای حقیقی به کار رفته است.

16- در ایه مبارک « وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا » شمس و القمر .......هستند و این دو واژه در اصل ........... هستند.
الف – لفظ مستعار – مشبه به(مستعارمنه)**
ب – علاقه مشابهت – مستعارله
ج- استعاره خلاصه - مشبه
د-مستعار- وجه شبه

درس نهم؛

17-لفظ مستعار در واژه« فُلانٌ یَرمِي بِطَرْفِهِ حَیْثُ أشارَ الکَرَمُ » کدام است؟
الف- أشار
ب -بطرفه
ج-الکرم**
د-أشارالکرم

18-استعاره به الکنایه چیست و یک مثال بزنید؟
الف_ هرگاه لفظ مستعار در اصل مشبه باشد- فُلانٌ یَرْمِي بِطَرْفِِهِ حَیْثُ أشارَ الکَرَمَ **
ب -هرگاه لفظ مستعار جامد نباشد- نامَتْ هُمُومي عَنّي
ج -هرگاه لفظ مستعار در اصل مشبه به باشد- أوَ مَنْ كانَ مَیْتاً فَأحْیَیْنَاهُ
د- الف وب درست است

19-استعاره وفاقیه چیست ؟
الف- همان عنادیه است
ب - هرگاه مفهوم مشبه ومشبه به در یک شیئی جمع شود**
ج- هرگاه مفهوم مشبه ومشبه به در یک شیئ جمع نشود
د- ب وج درست است

درس دهم؛

20-در جمله اهدنا الصراط المستقیم لفظ «صراط» چه مفهمومی دارد؟
الف- تحقیقیه عقلیه است
ب- تحقیقیه مرشحه است
ج -تخیلیه است
د-الف وب درست است **

21-در ایه أُوْلئِكَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ . لفظ مستعار کدام است ؟
الف- اشترو**
ب -الظلاله
ج -هدی
د- ربحت

درس یازدهم؛

22-در استعاره تمثیلیه دوطرف استعاره (مستعارمنه ، مستعارله)......
الف جمله است**
ب مفرد است
ج- مشبه
د- مرکب

23- در استعارۀ…….. اصل و ریشۀ ضرب المثل و مذکر و مؤنث یا مفرد و جمع بودن آن اهمیتی ندارد.
الف-مطلقه
ب- تمثیلیّه**
ج-عامیه
د-تحقیقیه

درس دوازدهم؛

24-«اصابع» دریجعلون اصابئهم فی اذانهم چه نوع علاقه ای است؟
الف-غیر مشابهت است
ب-مشابهت وکلیت است **
ج-مشابهت وجزئیت است
د-هیچ کدام

25-كاربرد واژه در معنای مجازی همراه با قرینه و علاقۀ غیر مشابهت را ........ گویند.
الف- مجاز مرکب مرسل
ب-مجاز عقلی
ج-حقیقی
د-مجازمفرد مرسل**

درس سیزدهم؛

26-در «وَجَعَلْنَا الْأنْهارَ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِمْ» اسناد فعل تجری با ضمیر هی به واژه ......، مجاز عقلی است.
الف- جعلنا
ب- الانهار**
ج-تجری
د-تحتهم

27- فایده ی مجاز عقلی چیست؟
الف-حقیقی - اطناب
ب-مبالغه - حقیقی
ج- ایجاز - مبالغه**
د- گزینه الف و ب

درس چهاردهم؛

28-در «إنَّ اللهَ اصْطَفاني مِنْ قُرَیْشٍ» مفهوم چیست؟
الف-مفهوم حقیقی- جمله خبری در معنای مجازی
ب-مفهوم مجازی - جمله خبری مرکب مرسل
ج-مفهوم حقیقی- جمله خبری در معنای حقیقی
د-مفهوم مجازی- جمله خبری در معنای مجازی**

29-غرض از آیه«اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» چیست؟
الف-طلب و درخواست
ب-تهدید مخاطب**
ج-فخر و مباهات
د-ایجاد حزن و اندوه برای ایام سپری شده

درس پانزدهم؛

30-دلالت یک واژه بر معنا چند گونه است؟
الف-دلالت مطابقی
ب-دلالت تضمنی
ج-دلالت التزامی
د-همه موارد**

31-در کدام گزینه کاربرد کنایی، معنای لغوی اش نیست؟
الف-وَالسَّماواتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ**
ب-ما رَأیْتُ مِنْهُ ولا رَأی مِنِّي
ج-قالَ المُعَلِّمُ ذَیْتَ ذَیْتَ
د-طَویلُ لنِّجادِ رَفیعُ لعِمادِ

درس شانزدهم؛

32-به ترتیب برای هرکدام مثالی را بیان کنید؟
«کنایه از صفت- کنایه از موصوف- کنایه از نسبت»
الف-أبْناءُ النِّیل- رَفیعُ العِماد- المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ ویَدِهِ
ب-حارِسٌ عَلَی مالِهِ- مَهْزُولُ الفَصیلِ- أبْناءُ النِّیل
ج-رَفیعُ العِماد - أبْناءُ النِّیل-إنَّ السَّماحَةَ والمُرُوءَةَ والنَّدَی في قُبَّةٍ ضُرِبَتْ عَلَی ابْنِ الحَشْرَجِ**
د-المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ ویَدِهِ- کَثیرُ الرَّماد - حارِسٌ عَلَی مالِهِ

24-انواع کنایه بر پایه واسطه ها و سیاق را نام ببرید؟
الف- تعریض - تلویح
ب- کنایه از موصوف-کنایه از صفت
ج-رمز-ایما و اشاره
د-گزینه الف و ج**


««اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم»»
ضهین مقدم فر
ارسال شده: 22 مهر 1392   ساعت: 10:38:42 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 29/6/1389
ارسال ها: 68
به نام خدا

با سلام و احترام

استاد گرامی و دوستان عزیز سوالات مربوط به 8 درس اول می باشد انشاء الله که مورد رضایت واقع شود

جلسه اول

1- کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف- به اصول و قواعدی که آدمی را در باز گویی یک مفهوم در قالب ها و روش های گوناگون از نظر وضوح دلالت توانمند می سازند- علم بیان گویند.*

ب- به اصول و پیام ها ی که در بازگویی چندین مفهوم در قالب ها و روش های گوناگون از نظر وضوح دلالت توانمند را نمی سازد را علم بیان گویند.

ج- به اصول و پیام ها ی که پیامبران و ائمه در بازگویی یک مفهوم در قالب ها و روش های گوناگون از نظر وضوح دلالت توانمد می سازند را علم بیان گویند.

د- همه موارد صحیح می باشد.

2- کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف- علم بیان عهد دار بررسی فقط مجاز و کنایه می باشد.

ب- علم بیان عهد دار بررسی ابواب تشبیه – استعاره – مجاز- کنایه و قالب های تصریحی سخن است. *

ج- بنیان گذار علم بیان خلیل بن احمد فراهیدی می باشد.

د- هیچ یک از موارد صحیح نمی باشد.

جلسه دوم

3- کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف- معنای لغوی تشبیه مقایسه می باشد.

ب- معنای لغوی تشبیه همانند کردن می باشد. *

ج- معنای لغوی تشبیه – همانند کردن نمی باشد.

د- همه موارد صحیح می باشد.

4- کدام گزینه صحیح می باشد.

الف- تشبیه چهار رکن اصلی دارد- مشبه – مشبه الیه- مشبه فی- وجه شبه

ب- تشبیه 5 رکن دارد- مشبه- مشبه به- الفاظ تشبیه- وجه شبه- مشبه فی

ج- تشبیه چهار رکن دارد- مشبه- مشبه به- الفاظ تشبیه- وجه شبه *

د- هیچ کدام

جلسه سوم

5- کدام گزینه شامل حواس پنج گانه می باشد؟

الف- باصر- مانند الشعر کاللیل

ب- سامعه- مانند- صوت الحن کالمزمار

ج- ذائقه مانند- الفواکه کالعسل

د- همه موارد *

6- کدام گزینه نادرست است؟

الف- هر گاه هر دو طرف تشبیه متعدد باشد- تشبیه ملفوف نامیده میشود.

ب- هر گاه تشبیهی در کنار تشبیه دیگر بیاید تشبیه را مفروق نامند.

ج- هر گاه مشبه به متعدد باشد- تشبیه را تسویه نامند. *

د- هرگاه مشبه متعدد باشد- تشبیه را تسویه نامند.

7- در مورد جمله صُدغُ الحبیبِ و حالی کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف- در این شعر مشبه متعدد، ولی مشبه به یکی است. *

ب- در این شعر مشبه متعدد ولیکن مشبه به یکی است.

ج- در این شعر هم مشبه و هم مشبه به متعدد می باشد.

د- همه موارد صحیح می باشد

جلسه چهارم

8- کدام گزینه نادرست می باشد؟

الف- هر گاه الفاظ تشبیه کاف جاره و مانند آن در کلام باشد، تشبیه را مرسل نامند.

ب- هر گاه الفاظ تشبیه درکلام نباشد- تشبیه را موکد نامند.

ج- هر گاه در تشبیه الفاظ وجه شبه باشد- به آن تشبیه موکد نامند. *

د- تصرف در تشبیه و حذف وجه شبه و الفاظ تشبیه به بلاغت تشبیه می افزاید.

9- کدام گزینه صحیح نمی باشد.

الف- مرسل: آن است که الفاظ تشبیه داشته باشد.

ب- موکد: آن است که الفاظ تشبیه نداشته باشد.

ج- بلیغ تشبیهی است که الفاظ تشبیه و وجه شبه داشته باشد. *

د-- بلیغ تشبیهی است که الفاظ تشبیه و وجه شبه نداشته باشد

جلسه پنجم

10- کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف- تشبیه بر اساس وجه شبه به تمثیل – مفصل- مجمل- قریب مبتذل و بعید غریب تقسیم می شود.

ب- هر گاه وجه شبه در کلام باشد- تشبیه را مفصل گویند.

ج- هر گاه وجه شبه در کلام نباشد – تشبیه را مجمل نامند.

د- همه موارد *

11- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف- هر گاه وجه شبه بر همگان آشکار باشد- تشبیه را قریب مبتذل گویند.

ب- هر گاه وجه شبه دور از ذهن و نیازمند تامل و توجه باشد، تشبیه را بعید غریب نامند.

ج- هرگاه مشبه به در کلام بیاید- کلام به آن تشبیه و وصف منحصر و معین میشود. *

د- تصرف و تشبیه و حذف وجه شبه و الفاظ تشبیه به بلاغت تشبیه می افزاید.

جلسه ششم

12- کدام گزینه در مورد بیان امکان حال مشبه در وجه شبه صحیح می باشد؟

الف- هر گاه مشبه امری شگفت آور غریب به نظر آید، تنها با آوردن نمونه ای مسلم و روشن در وجه شبه میتوان امکان مشبه در وجه شبه را بازگو کرد.

ب- هر گاه وصف ( وجه شبه) مشبه امری معلوم باشد و تنها میزان و اندازه برخورداری مشبه از وجه شبه نامعلوم باشد، با تشبیه وجه شبه را باز گو می کنیم.

ج- هرگاه وجه شبه در مشبه امری عقلی باشد ، برای تثبیت مشبه در ذهن شنونده و تثبیت حال مشبه در وجه شبه به نمونه ای محسوس در وجه شبه نیاز است. *

د- همه موارد

13- تقبیح و ذم به چه معنا می باشد؟

-الف- غرض دیگر تشبیه تقبیح و زشت جلو دادن مشبه در وجه شبه است.

ب-تقبیح تنفر و تحقیر مشبه است که نفس آدمی از آن روی گردان است.

ج- تقبیح به معنای بیان وصف مشبه در صورت نو و بدیع است.

د- همه موارد صحیح می باشد. *

جلسه هفتم

14- مجاز بر چند گونه می باشد؟

الف- مجاز بر چهار گونه می باشد. استعاره – مجاز مرسل مفرد- استعاره تمثیلیه – مجازمرسل مرکب. *

ب-مجاز بر سه گونه می باشد- استعار تمثیلیه – مجاز مرکب – مجاز مرسل

ج- مجاز بر دو گونه می باشد- مجاز مرکب – مجاز مرسل

د- هیچ کدام.

15- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف- کاربرد واژه – حقیقی ( ما وضع لهُ) کار برد واژه در معنای اصلی و لغوی است.

ب- کاربرد واژه- مجاز( غیر ما وضع له) کاربرد واژه در معنای عارضی و تبعی است.

ج- معنا و مفهوم کلام یا حقیقی و یا عارضی ( مجازی) است.

د- مجاز( ما وضع لهُ) کاربرد واژه در معنای عارضی می باشد. *

جلسه هشتم

16- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف- استعاره مفهومی مجازی است که علاقه مشابهت ، همراه با قرینه مانعه پدید می آید.

ب- میان مفهوم مجازی و حقیقی ( اصلی) تناسب و پیوندی وجود دارد که علاقه مشابهت نامیده میشود.

ج- قرینه مانعه- از قصد کردن مفهوم فرعی در مشبه جلوگیری می نماید. *

د- ریشه مفاهیم مجازی در استعاره تشبیهات رایج در هر قومی است که بدان زبان سخن می گویند.17- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف- استعاره باعث مبالغه و اتحاد میان طرفین استعاره میشود.

ب- بودن وجه شبه در تشبیه – باعث انحصار مشبه و مشبه به در وجه شبه میشود. اما حذف کردن مشبه در استعاره انحصار مذکور را به مبالغه تبدیل می کند. *

ج- بودن وجه شبه در تشبیه – باعث انحصار مشبه و مشبه به در وجه شبه میشود. اما حذف نکردن وجه شبه در استعاره انحصار مذکور را به مبالغه تبدیل می کند.

د- هر یک از طرفین استعاره ( مستعارله= مشبه به، مستعارمنه= مشبه ) می توانند لفظ مستعار باشند.
[size=7][/size
مهدیه صمصامی
ارسال شده: 24 مهر 1392   ساعت: 1:31:41 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو, کاربر عادی

تاریخ عضویت: 21/6/1388
ارسال ها: 73
به نام خدا


جلسه اول

1-در کدام یک از گزینه های زیر، اسلوب تصریحی بیان شده است؟

الف) هُوَ البحرُ

ب) هوَ کریمٌ

ج) هوَ کالبَحرِ

د) سارَ الجودُ حیثُ یَسیرُ

2-نتیجه و هدف علم بیان چیست؟

الف) آگاهی از اسرار کلام منظوم و منثور

ب) بررسی بلاغت انواع سخن

ج) شناسایی اسلوب های سخن

د) تمام موارد

جلسه دوم

3-الفاظ تشبیه کدام اند؟

الف) اسم – مشبه – مشبه به

ب) فعل – وجه شبه – حرف

ج) اسم – حرف – فعل

د) مشبه به – مشبه – فعل

4-چه موقع بلاغت تشبیه از بین خواهد رفت؟

الف) هرگاه انتخاب مشبه به دقیق و کارآمد نباشد

ب) هرگاه انتخاب مشبه دقیق و کارآمد نباشد

ج) هرگاه الفاظ تشبیه بیان نشود

د) هرگاه وجه شبه بیان نشود


جلسه سوم

5-هر جزئی از سخن که به فهمیدن وجه شبه انجامد، .............. نام دارد:

الف) قید بلاغی

ب) مطلق

ج) محسوس

د) هیچکدام

6-بیت زیر کدام نوع از تقسیم بندی تشبیه را در بر دارد؟

" کأنّما یَبسِمُ عن لؤلؤٍ - مُنَضَّدٍ أو بَردٍ أو أقاحٍ "

الف) مفروق

ب) ملفوف

ج) تسویه

د) جمع


جلسه چهارم

7-تقسیم بندی تشبیه به مرسل و مؤکد و بلیغ ، به ترتیب ، بر چه اساس هستند؟

الف) وجه شبه – الفاظ تشبیه – وجه شبه

ب) الفاظ تشبیه – الفاظ تشبیه – الفاظ تشبیه و وجه شبه

ج) وجه شبه – وجه شبه – الفاظ تشبیه

د) الفاظ تشبیه و وجه شبه – وجه شبه – الفاظ تشبیه

8-در هر تشبیهی چه ارکانی باید حتما ذکر شوند؟

الف) مشبه و مشبه به

ب) طرفین تشبیه

ج) الف و ب

د) الفاظ تشبیه و وجه شبه


جلسه پنجم

9-بیان امکان وجه شبه در مشبه، از اهداف کدام تشبیه است؟

الف) کاربرد اصلی تشبیه

ب) ضمنی

ج) مقلوب

د) مردود

10-کدام گزینه تشبیه مقلوب است؟

الف) مَن یَهُن یَسهُلِ الهَوانُ علَیه - ما لِجُرحٍ بِمَیِّتٍ إیلامُ

ب) نور باقی پهلوی دنیای دون - شیر صافی پهلوی جو های خون

ج) (( إنَّما البَیعُ مِثلُ الرِبا))

د) صُدغُ الحبیبِ و حالی - کِلاهُما کَاللَّیالی


جلسه ششم

11-بیت: إنَّ القلوبَ إذا تَنافَرَ وُدُّها - مِثلُ الزُجاجَةِ کَسرُها لا یُحبَرُ ، کدام یک از اهداف تشبیه است؟

الف) استطراف

ب) بیان حال مشبه در وجه شبه

ج) تقریر حال مشبه در وجه شبه

د) بیان امکان حال مشبه در وجه شبه

12-هرگاه تشبیه، یکی از اغراض هشت گانه ی خود را برساند،.............، و هرگاه متناسب با این اغراض نباشد،............است.

الف) مؤکد – مفروق

ب) قبیح مردود – حسن مقبول

ج) حسن مقبول – قبیح مردود

د) ملفوف – مقلوب


جلسه هفتم

13-بیت زیر کدام یک از انواع کاربرد لفظ در معناست؟

شمس و قمرم آمد - نور بصرم آمد

الف) ما وضع له

ب) مجازی

ج) ب و د

د) غیر ما وضع له

14-انواع مجاز را نام ببرید.

الف) مجاز مرسل مرکب – استعاره تمثیلیه – مجاز مرسل مفرد – استعاره

ب) استعاره تمثیلیه – استعاره – مجاز مرسل مرکب

ج) مجاز مرسل مفرد – مجاز مرسل مرکب – استعاره تمثیلیه

د) استعاره – مجاز مرسل مفرد


جلسه هشتم

15-منظور از استعاره:

الف) مفهومی مجازی است که از علاقه ی مشابهت همراه با قرینه ی مانعه پدید می آید.

ب) مفهومی مجازی است که از علاقه ی مشابهت پدید می آید.

ج) مفهومی حقیقی است که از علاقه ی همراه با قرینه ی مانعه پدید می آید.

د) مفهومی حقیقی است که از علاقه ی مشابهت همراه با قرینه ی مانعه پدید می آید.

16-ریشه ی مفاهیم مجازی در استعاره چیست؟

الف) مفهوم مجازی

ب) آشنایی با تشبیهات

ج) ساختار ظاهری استعاره

د) تشبیهات رایج در هر قوم


جلسه نهم

17-کرام یک از گزینه های زیر استعاره ی مکنیه است؟

الف) (( أو مَن کانَ مَیتاً فَأحیَیناهُ ))

ب) فلانٌ یَرمی بِطَرفِهِ حَیثُ أشارَ الکَرَمَ

ج) رَأیتُ الیَومَ حاتَماً

د) نامَت هُمومی عَنّی

18-انواع استعاره بر اساس لفظ مستعار کدام اند؟

الف) اصلیه – فرعیه – وفاقیه – عنادیه

ب) اصلیه – عنادیه – تصریحیه – تبعیه

ج) بالکنایه – تصریحیه – اصلیه – وفاقیه

د) اصلیه – تبعیه – مصرحه – مکنیه


جلسه دهم

19-انواع استعاره بر اساس طرفین آن کدام است؟

الف) عامیه – خاصیه

ب) تخییلیه – تحقیقیه

ج) مجرده – مطلقه

د) مجرده – مرشحه

20-در این بیت: " من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب - گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس " لفظ مستعار کدام است؟

الف) قول ناصحان

ب) هجران

ج) قول رباب

د) گوشمالی


جلسه یازدهم

21-در استعاره ی تمثیلیه، مستعار منه و مستعار له، ........ است.

الف) ضرب المثل

ب) اسم

ج) جمله

د) شعر

22-معادل فارسی این ضرب المثل کدام گزینه است؟

" فی الصَّیفِ ضَیَّعتِ اللَّبَنَ "

الف) لنگ و لوک و خفته شکل بی ادب - سوی او می غیژ و او را می طلب

ب) آب در هاون کوبیدن

ج) عمر گرانمایه در این صرف شد - تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا

د) جیک جیک مستونت بود - فکر زمستونت نبود


جلسه دوازدهم

23-در این آیه ی شریف: (( یَجعَلونَ أصابِعَهُم فی ءاذانِهِم )) معنای حقیقی کدام است؟

الف) تمامی انگشتان خود را در گوشهایشان قرار می دهند

ب) به سخنان پیامبر (صلی الله علیه و ءاله و سلم) گوش نمی دهند

ج) به سخنان خداوند گوش نمی دهند

د) سر انگشتان خود را در گوشهایشان قرار می دهند

24-در بیت: " حمد پاک از جان پاک آن پاک را - کاو خلافت داد مشتی خاک را " کدام کاربرد مجازی است؟

الف) خلیفه بودن انسان

ب) تعبیر از آدم به مشتی خاک

ج) اشاره به احاطه ی خداوند بر همه چیز

د) شکرگزاری خداوند برای خلیفة اللهی انسان


جلسه سیزدهم

25-مجاز عقلی:

الف) هم در اسناد تام و هم در اسناد ناقص جاری می شود

ب) در اسناد ناقص جاری می شود

ج) در اسناد تام جاری می شود

د) هیچکدام

26-اسنادهای بلاغی و اسنادهای نحوی به ترتیب کدام اند؟

الف) اسناد حقیقت عقلیه – اسناد مجاز عقلی – تام – ناقص

ب) تام – ناقص – اسناد حقیقت عقلیه - اسناد مجاز عقلی

ج) اسناد حقیقت عقلیه – تام - اسناد مجاز عقلی – ناقص

د) اسناد مجاز عقلی – تام – ناقص - اسناد حقیقت عقلیه


جلسه چهاردهم

27-آیه ی شریف: (( رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إن نَسینا أو أَخطَأنا ))

الف) در معنایی که برای آن وضع شده است به کار نرفته است

ب) الف و ج و د

ج) برای بازداشتن و نهی از عملی به کار نرفته است

د) مجاز مرکب مرسل ، و غرض از آن دعا و استرحام است

28-هرگاه مخاطب به معنای موضوع له آگاه نباشد، آن را ............... نامند.

الف) ما وضع له

ب) معنای حقیقی

ج) غیر ما وضع له

د) الف و ب


جلسه پانزدهم

29-جمله ی " قرآن خواندم " چه نوع دلالتی دارد؟

الف) التزامی

ب) کنایه

ج) تضمنی

د) مطابقی

30-تفاوت مجاز با کنایه در چیست؟

الف) در کنایه معنای لغوی هست اما التزامی نیست

ب) در قصد و معنا

ج) در مجاز ، قرینه ی مانعه از معنای لغوی جلوگیری نمی کند

د) در تمام کاربرد های کنایی، معنای لغوی مدّ نظر است


جلسه شانزدهم

31-کنایه بر اساس دلالت التزامی کدام است؟

الف) رمز

ب) ایما و اشاره

ج) تعریض

د) کنایه از اسناد

32-معنای لازم " عَریضُ الوِسادَة " چیست؟

الف) کودنی و خرفتی فرد

ب) پهن بودن بالش با انحنای سر تناسب ندارد

ج) بالش او پهن است

د) وصف بزرگی و بزرگواری
فاطمه قیصر نژاد جیرانی
ارسال شده: 3 آبان 1392   ساعت: 4:31:26 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 11/7/1386
ارسال ها: 110
یا اَللهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمِ ؛ یَا مُقَلِّبَ‌ القُلُوب ثَبِّتْ قَلْبِی عَلی دِینِک

طرح نمونه سوال علوم بلاغی 2


جلسه 1

1) معنای لغوی بیان چیست ؟
الف ) کشف ، ایضاح
ب ) ایضاح ، ظهور
ج ) کشف ، ایضاح ، ظهور
د ) کشف ، بیان ، ظهور

گزینه صحیح : ج

*********************************

2 ) در عبارت زیر وصف بخشش و کرم به چه صورت آمده است ؟
« أقْبَلَ فُؤادٌ إلی البَحرِ؛ فؤاد به سوی دریای بخشش و كرم روی آورد »

الف ) آشکارا
ب ) استعاره
ج ) تشبیه
د ) کنایه
گزینه صحیح : ب

_____________________________________

جلسه 2

1 ) در عبارت زیر کدامیک از ارکان تشبیه به کار رفته است ؟
« والشَّمسُ مِنْ بَینِ الأرئِكِ قَدْ حَكَتْ سَیفاً صَقیلاً في یَدٍ رَعشاء »

الف ) اسم
ب ) افعال یقین
ج ) افعال غیر یقین
د ) حرف

گزینه صحیح : ج

******************************

2 ) در این عبارت « مَثَلُ المُؤمنِ كَمَثَلِ السُّنْبُلةِ » کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد ؟

الف ) تشبیه برای پیوند امری معقول به محسوس به کار رفته است
ب ) تشبیه برای پیوند امری محسوس به معقول به کار رفته است
ج ) گزینه الف و ب صحیح می باشد
د ) هیچ کدام

گزینه صحیح : ب

_____________________________________

جلسه 3

1 ) در آیه زیر کدام مورد صحیح می باشد ؟
﴿مَثَلُ الَّذینَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ به الرِّیحُ﴾؛

الف ) در این آیه مشبه و مشبه بالفعل هر دو معقول می باشند
ب ) در این آیه مشبه و مشبه بالفعل هر دو محسوس می باشند
ج ) در این آیه امری محسوس به امری معقول تشبیه شده است
د ) در این آیه امری معقول به امری محسوس تشبیه شده است

گزینه صحیح : د

*****************************

2 ) در این شعر کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد ؟

« صُدْغُ الحَبیبِ وحالِي کِلاهُما کَاللَّیالِي »

الف ) در این شعر تشبیه تسویه به کار رفته است
ب ) در این شعر تشبیه جمع به کار نرفته است
ج ) در این شعر تشبیه لفیف به کار رفته است
د ) در این شعر تشبیه مفروق به کار رفته است

گزینه صحیح : الف

____________________________________

جلسه 4

1 ) در حدیث زیر کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد ؟
« قالَ عليٌّ ( علیه السلام ) : « أهلُ الدّنیا کَرَکْبٍ یُسَارُ بِهِم وَهُمْ نِیامٌ »

الف ) این تشبیه ، تشبیه مجمل و قریب مبتذل می باشد
ب ) این تشبیه ، تشبیه مجمل و بعید غریب می باشد
ج ) این تشبیه ، تشبیه قریب مبتذل می باشد
د ) این تشبیه ، تشبیه بعید غریب می باشد

گزینه صحیح : ب

************************

2 ) کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد ؟

الف ) هرگاه وجه شبه بر همگان آشکار باشد ، تشبیه را قریب مبتذل و هرگاه وجه شبه دور از ذهن و نیازمند تأمل و توجه باشد ، تشبیه را بعید غریب نامند .
ب ) بلیغ تشبیهی است که الفاظ تشبیه و وجه شبه نداشته باشد .
ج ) مرسل آن است که الفاظ تشبیه نداشته باشد
د ) مؤکد آن است که الفاظ تشبیه نداشته باشد

گزینه صحیح : ج
مرضیه باقر÷ور برازجانی
ارسال شده: 4 آبان 1392   ساعت: 5:50:20 ق.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو, کاربر عادی

تاریخ عضویت: 3/12/1390
ارسال ها: 110
جلسه اول
1-علم بیان عهده دار بررسی :
ابواب تشبیه
استعاره و مجاز وکنایه
قالب های تصریحی
هر سه گزینه

2- نتیجه و هدف علم بیان چیست؟
الاگهی از اسرار کلام منثور و منظوم
شناسایی اسلوب های سخن
بررسی بلغت سخن
هر سه گزینه

3- در ایات* اهدنا الصراط المستقیم* و * عم یتسائلون – عن النبا العظیم* منظور از صراط المستقیم و عن النبا العظیم چه کسی می باشد
حضرت علی (ع)
پیامبر(ص)
هر دو
امام حسین (ع)


جلسه دوم
1-تشبیه در لغت به معنای....... است.
همانند کردن

کشف
ظهور و ایضاح
مشارکت

2-الفاظ تشبیه کدام گزینه هستند؟
مثل- شبه
شبیه- مماثل
مضاهی و تشبیه
هر سه گزینه

3-در شعر الشمس من بین الارائک قد حکت سیقا صقیلا فی ید رعشاء کدام یک از گونه های افعال تشبیه به کار رفته است؟
الافعال غیر یقین
افعال یقین
افعال رجحان
افعال یقین و رجحان

جلسه سوم
1-هر گاه مشبه و مشبه به از امور متعد باشد تشبیه را.......می نامند
مرکب
محسوس
بلیغ
اشکارا

2-وقتی طرفین تشبیه بدون قید بلاغی باشد تعریف کدام گزینه می باشد
مطلق
مفرد
مقید
معقول

جلسه چهارم
1-در عبارت النشر مسک و الوجوه دنانیر کدام یک از انواع تشبیه به کار رفت است
بلیغ
تمثیل
مرسل
موکد

2- هر گاه وجه شبه بر همگان اشکار باشد تشبیه را ....... و هر گاه وجه شبه دور از ذهن و نیازمند تامل و توجه باشد تشبیه را ...... می نامند
قریب مبتذل- بعید غریب
بعید غریب – قریب مبتذل
مفصل - مجمل
مجمل – مفصل

جلسه پنجم
1-کاربرد قیاسی تشبیه ضمنی در ...... است
مفعول مطلق نوعی
مفعول مطلق عددی
مفعول فیه
مفعول له

2- کدام گزینه صحیح می باشد
در تشبیه ضمنی مشبه و مشبه به از معنای سخن فهمیده میشود
در تشبیه ضمنی مشبه به همیشه دلیلی بر امکان مشبه است
تشبیه ضمنی تساوی مشبه و وجه شبه را در مشبه باز گو میکند
تصرف در جایگاه اصلی مشبه و مشبه به استعاره می انجامد

جلسه ششم
1-کدام یک از اهداف تشبیه نیست
تثبیت وجه شبه در ذهن شنونده
بیان حال مشبه در وجه شبه
مدح و تحسیم مشبه
تقریر حال مشبه در وجه شبه

2- در شعر ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجه کسرها لا یجبر کدام یک از اهداف تشبیه است
تقریر حال مشبه در وجه شبه
بیان حال مشبه در وجه شبه
امکان وجود مشبه در وجه شبه
تقبیح و ذم مشبه

جلسه هفتم
1-اطلاق واژه ی اسد در (رایت اسدا فی المدرسه) کدام یک از انواع کاربرد است؟
مجازی
حقیقی
ما وضع له
هر دو

2- ترکیب مجازی در کلام شامل کدام یک از گزینه میباشد
مجاز مرسل مرکب و استعاره تمثیله
کنایه
تشبیه
تصریح

جلسه هشتم
1-قرینه مانعه از چه چیزی جلوگیری میکند
قصد کردن مفهوم اصلی در استعاره
راه یابی به مفاهیم مجازی
جلوگیری از تناسب و پیوند میان مفهوم مجازی و اصلی
به دست اوردن معنای مجازی در استعاره

جلسه نهم
1-هر گاه مفهوم مشبه و مشبه به در یک شی جمع شود :
وفاقیه
عنادیه
تصریعیه
تبعیه

2- در ایه *رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیا* لفظ مستعار کدام یک میباشد
الراس
رب
وهن العظم
شیبا


جلسه دهم
1-انواع استعاره بر اساس طرفین ........و.......می نامند
تحقیقه – تخییلیه
عامیه – خاصیه
حسی و عقلی
مجرد و مطلقه

2- از نظر بلاغی کدام استعاره بر دیگری برتر است
استعاره مرشحه از مطلقه و مجرده
استعاره مطلقه از مرشحه و مجرده
استعاره مجرده از مطلقه و مرشحه
هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد

3-در ایه *اهدنا الصراط المستقیم – صراط الذین انعمت علیهم* کدام استعاره به کار رفته است
مرشحه
مطلقه
مجرده
عامیه


جلسه یازدهم
1-دو طرف استعاره ، در استعاره تمثیلیه ......است
جمله
فعل
حرف
مفرد

2-کدام گزینه در مورد استعاره تمثیلیه نا درست می باشد
در استعاره تمثیلیه تنها مشبه می اید
در استعاره تمثیلیه تنها مشبه به می اید
اصل و ریشه ضرب المثل در استعاره تمثیلیه اهمیت ندارد
دو طرف استعاره تمثیلیه مرکب و در اسناد سخن است

جلسه دوازدهم
1-علاقه در ایات *ینزل لکم من السماء رزقا * . *اتو الیتامی* به ترتیب چه می باشد
مسببیت – حالتی که در گذشته بوده است
حالتی که در گذشته بوده است – مسببیت
سببیت – حالتی که در اینده خواهد بود
حالتی که در اینده خواهد بود – سببیت

2- خمرا در ایه ی *انی ارانی اعصر خمرا* چه کاربردی دارد
مجازی
حقیقی
سببیت
مسببیت

جلسه سیزده
در عبارت (مر البستان) اسناد فعل (مر) چه می باشد
مجاز عقلی
مجاز حسی
مجاز اشتقاقی
مجاز حقیقی

2- فایده های مجاز عقلی کدامند
ایجاز
مبالغه
کنایه
کنایه و مبالغه

جلسه چهاردم
1-کدام گزینه نادرست می باشد
اصطلاح (غیرما وضع له ) فقط در کلمه به کار میرود
اصطلاح( غیر ما وضع له)گاه در کلمه و گاه در اسناد کلامی به کار میرود
غرض اصلی سخن ، رسایی پیام و رساندن مفهوم است
خبر و کلام برای دو غرض اصلی فایده خبر و لازمه ی فایده ی خبر به کار میرود

2- غرض ایه ی *اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر * چیست
تهدید مخاطب
درخواست دانایی
طلب فهم
بصیرت

جلسه پانزدهم
1-کدام گزینه در مورد دلالت مطابقی درست می باشد
هر گاه واژه بر تمام معانی موضوح له دلالت کند
هر گاه واژه بر بخشی از معنای موضوح له دلالت کند
هر گاه واژه بر مفهومی دلالت کند که بیرون از معنای موضوح له باشد
هر گاه واژه معنای مقصود گوینده است

2- کدام یک از اهداف کنایه نیست
کوتاهی سخن
رعایت ادب و ازار ندادن دیگران
بازگو نکردن امور زشت
بیان برهان

جلسه شانزدهم
1-انواع کنایه بر اساس واسطه ها و سیاق :
کنایه از صفت
تعریض
تلویح
رمز

2- ایما واشاره در لغت به معنی :
اشاره کردن
اشاره به نزدیک با چشم وبا لب
اشاره به دور
اشارع به اطراف
لیلا ضرابی نیا
ارسال شده: 6 آبان 1392   ساعت: 1:27:41 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 6/7/1388
ارسال ها: 324
بسم رب الشهدا
جلسه اول:

1- معنای لغوی بیان کدام است؟
الف)ظهور
ب)کشف
ج)ایضاح
د) همه موارد

2- هدف علم بیان چیست؟
الف) دست یابی به اسرار کلام منثور و منظوم
ب)راهیابی به اعجاز قرآن
ج)ارزیابی تفاوت درجات سخن
د)همه موارد

جلسه دوم
1- معنای لغوی تشبیه چیست؟
الف) مثل و مانند
ب) همانند کردن
ج) همانند شدن
د) همه موارد

2- کدام یک از تشبیه های زیر برای پیوند امر محسوس به معقول به کار رفته است؟
الف) مثل المومن کمثل السنبله
ب)الدنیا کسراب
ج)الشیخ فی أهله کالنبی فی أمته
د) ب وج

جلسه سوم

1- طرفین تشبیه از نظر تعدد به چند دسته تقسیم می شوند؟
الف) 3 دسته
ب) 5 دسته
ج) 4 دسته
د)2 دسته
2- هر گاه هردو طرف تشبیه ............. باشد، تشبیه ................ نامیده می شود
الف) متعدد ، مفروق
ب) قید بلاغی ، تسویه
ج) قید بلاغی ، ملفوف
د) متعدد ، ملفوف

جلسه چهارم

1- هر تشبیهی که دارای الفاظ تشبیه باشد را .............. و هر تشبیهی که الفاظ تشبیه نداشته باشد را ............... می گویند
الف) مؤکد – مرسل
ب) مرسل – مؤکد
ج) تمثیل – بلیغ
د) بلیغ – تمثیل
2- کدام یک از موارد زیر به بلاغت تشبیه می افزاید؟
الف) حذف الفاظ تشبیه
ب) حذف وجه شبه
ج) تصرف در تشبیه
د) همه ی موارد

جلسه پنجم
1- کاربرد قیاسی تشبیه ضمنی در چیست؟
الف) مفعول مطلق نوعی
ب) نایب مفعول مطلق
ج) مفعول مطلق تاکیدی
د) مفعول فیه
2- جابه جایی دو طرفین تشبیه سبب شکل گیری ........... می شود
الف) تشبیه مرسل
ب) تشبیه ضمنی
ج) تشبیه مقلوب
د) تشبیه مؤکد

جلسه ششم
1- چه تشبیهی تشبیه قبیح مردود نامیده می شود؟
الف) تشبیهی که استطراف داشته باشد
ب) تشبیهی که وجه شبه ٱن حذف شده باشد
ج) تشبیهی که در آن بیان مقدار حال مشبه در وجه شبه شده باشد
د) تشبیهی که هیچ کدام از اغراض تشبیه را نرساند

2- کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با حدیث زیر صحیح می باشد؟
( خیر أم آخرة و بین ذلک نهج أعوج لست منه و لیس منی)
الف) این تشبیه مرسل است
ب) این تشبیه از نوع محسوس مفرد است
ج) این تشبیه بعید غریب است
د) همه موارد

جلسه هفتم

1- کاربرد واژه در معنای عارضی و تبعی را واژه ی .................... می گویند.
الف) مجازی
ب) ما وضع له
ج) حقیقی
د) ب و ج
2- کدام یک گزینه های زیر جزو انواع مجاز نمی باشد؟
الف) استعاره
ب) مجاز مرسل مفرد
ج) استعاره تمثیلیه
د) کنایه

جلسه هشتم

1- تناسب و پیوند میان مفهوم مجازی و اصلی را ......................... می نامند.
الف) قرینه مانعه
ب) علاقه مشابهت
ج) وصف جامع
د) فصاحت

2- بودن وجه شبه در تشبیه ، باعث ............ مشبه و مشبه به در ................ می شود.
الف) انحصار- وجه شبه
ب) مبالغه – وجه شبه
ج) انحصار- الفاظ تشبیه
د) مبالغه الفاظ تشبیه

لیلا ضرابی نیا
ارسال شده: 8 آبان 1392   ساعت: 11:50:42 ق.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 6/7/1388
ارسال ها: 324

بسم رب الشهدا
جلسه نهم
1- کدام یک از گزینه های زیر جزو لفظ مستعار نمی باشد؟
الف) مصرحه
ب) اصلیه
ج) تبعیه
د) ذاتیه

2-جمله ی زیر در تعریف کدام یک از گزینه های زیر است؟
"هرگاه مفهوم مشبه و مشبه به در یک شیء جمع شود"
الف) تبعیه
ب) اصلیه
ج)وفاقیه
د)عنادیه
جلسه دهم

1- جمله ی زیر چه نوع استعاری می باشد؟
"رأیت بحرا یعطی"
الف) استعاره مجرده
ب) استعاره مطلقه
ج)استعاره مشرحه
د)استعاره مصرحه
2- در شعر زیر لفظ مستعار کدام است؟
(من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس)
الف)هجران
ب)رباب
ج) گوشمالی
د) پند
جلسه یازدهم

1- در شعر زیر مشبه کدام است؟
(لنگ و لوک و خفته شکل بی ادب / سوی او می غیژ و او را می طلب)
الف) انسان نادان
ب)انسان گمراه
ج) انسان بی ادب
د) انسان نادان

2- در استعاره ی تمثیلیه تنها ................ می آید.
الف) مستعار منه
ب) مشبه به
ج) وجه شبه
د) الف و ب

جلسه دوازدهم

1- کاربر کلمه در معنای مجازی همراه با قرینه و علاقه غیر مشابهت را .......................... می نامند.
الف) مجاز
ب) مرسل
ج) مجاز مفرد مرسل
د) مجاز مرسل
2- در هر واژه، معنای ................. را حقیقی و معنایی را که بر پایه ی .............. و ............... است، مجازی نامند.
الف)لغوی – تناسب - تلازم
ب) تناسب – تلازم – لغوی
ج) تلازم- تناسب- لغوی
د) تناسب –لغوی - تلازم
جلسه سیزدهم

1- کدام یک از گزینه های زیر مجاز اشتقاقی است؟
الف) ثم رددناه اسفل السافلین
ب) بنی البناء قصرالأمر الأمیر
ج)مر بالبستان
د) عجب عاجب
2- کدام یک از اسناد های نحوی در جمله های اسمیه و فعلیه کاربرد دارد؟
الف) اسناد ناقص
ب) اسناد تام
ج) اسناد حقیقت عقلیه
د) اسناد مجاز عقلی
جلسه چهاردهم

1- جمله ی زیر در تعریف کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) غیر ماوضع له
ب) ما وضع له
ج) مجاز مرکب مرسل
د) مجاز مفرد مرسل
2- در حدیث زیر کدام مفهوم مقصود کلام است؟
الف) برگزیده شدن پیامبر از قریش
ب) مفهوم مجازی
ج)فخر و مباهات
د) ب و ج

جلسه پانزدهم

1- کدام یک از گزینه های زیر از انواع دلالت های وضعی نمی باشد؟
الف) کنایی
ب) مطابقی
ج)تضمنی
د)التزامی
2- در کنایه هم دلالت .................. و هم دلالت ...................می تواند مدّ نظر باشد.
الف) مطابقی- تضمنی
ب) مطابقی – التزامی
ج)التزامی- مطابقی
د)تضمنی - التزامی
جلسه شانزدهم

1-جمله ی زیر تعریف کدام یک از گزینه های زیر است؟
(گرایش سخن از معنای لغوی به معنای مقصود)
الف) تعریض
ب) تلویح
ج) رمز
د)ایما و اشاره
2- در نمونه ی زیر کنایه ی موجود کنایه از چیست؟
(هو حارس علی ماله)
الف)کنایه از وصف
ب) کنایه از نسبت
ج)کنایه از مشبه
د) کنایه از موصوف

اعظم شریف خانی
ارسال شده: 8 آبان 1392   ساعت: 8:40:13 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 17/9/1388
ارسال ها: 178
به نام خدا
باسلام واحترام
درس اول
1-به اصول وقواعدی که آدمی رادربازگویی یک مفهوم درقالب ها وروشهای گوناگون ازنطروضوح دلالت توانمند می سازد ...می گویند.
الف)منای لغوی علم بیان
ب)معنای اصطلاحی علم بیان
ج) اسلوب بیانی
د)معنای اصطلاحی علم معانی

2- ابواب تشبیه ،استعاره، مجاز،کنایه، وقالبهی تصریحی چه منظوری رادربردارند؟
الف) اسلوهای بیانی
ب) مربوط به علم بیان نیستند
ج) بلاغت وشیوایی
د) الف وج
درس دوم
3-درشعر«والشمس من بین الارائک قدحکت سیفاًصقیلاًفی یدرعشا»ازچه نوع الفاظی برای تشبیه استفاده شده است؟
الف)یقین
ب)غیریقین
ج)اسم
د)حرف
4-درعبارت«مثلی فیکم مثل الشمس» واژۀ الشمس ...واقع شده است.
الف)مفعول به
ب)خبر
ج)مجروربه حرف جر
د)مضاف الیه
درس سوم
5-عبارت «کن کالنحل ولاتکن کالنمل» عبارت چه نوع تشبیهی است؟
الف)ملفوف
ب)مفروق
ج)تسویه
د)جمع
6- تشبیه دوطرف محسوس درکدام عبارت دیده میشود؟
الف)کانّهم اعجازنخلٍ منقعر
ب) العلم نورٌیقدفه الله فی قلب من یشاء
ج)مثل الذین کفروابربّهم اعمالهم کرمادٍاشتدت به الریح
د)هنّ لباس لکم وانتم لباسٌ لهنّ.

درس چهارم
7-کدام گزینه درموردعبارت «انت نجمٌ فی رفعةٍ» صحیح است؟
الف)مؤکد
ب)مرسل
ج)مجمل
د)تمثیل
8-هرگاه وجه شبه درکلام نباشد،تشبیه را....میگویند.
الف)مفضل
ب)مرسل
ج)مؤکد
د)مجمل
درس پنجم
9-تشبیه مقلوب درکدام عبارت بکاررفته است؟
الف)اعقلواالخبراذاسمعتموه وعقل رعایة لاعقل روایة
ب)انّما البیع مثل الربوا
ج)من یهن یسهل الهوان علیه مالجرح بمیّت ایلام.
د)قدیشیب الفتی ولیس عجبا أن یری النور فی القضیب الرّطیب.
10-درموردتشبیه مقلوب کدام موردصحیح نیست؟
الف)جابه جایی دوطرف تشبیه
ب)تصرف درجایگاه اصلی مشبه ومشبه به ،به مبالغه کامل می انجامد
ج)یکی ازمواردکاربرد درمفعول مطلق نوعی است
د)مبالغه درتشبیه مقلوب گاه ادعایی وگاه حقیقی است
درس ششم
11-«وزادبک الحسن البدیع نضادة کانک فی وجه الملاقة خال» کدام هف تشبیه بکاررفته؟
الف)تقبیح وذم مشبه
ب)بیان حال دروجه شبه
ج)تحسین ومدح مشبه
د)استطراف
12-إنّ القلوب اذاتنافرودّها مثل الزجاجة کسرها الیجیر
الف)تقریرحال مشبه دروجه شبه
ب)بیان مقدارحال مشبه دروجه شبه
ج)بیان امکان حال مشبه درمشبه به
د)امکان وجودمشبه دروجه شبه
درس هفتم
13- «رأیت اسداً فی المدرسه» دارای کدامیک ازمعانی عارضی است؟
الف)استعاره
ب)مجازمرسل مفرد
ج)مجازمرسل مرکب
د)تمثیلیّه
14-«احشفاً وسوء کیلة»دارای کدامیک ازمعانی است؟
الف)استعاره
ب)مجازمرسل مفرد
ج)مجازمرسل مرکب
د)تمثیلیّه
درس هشتم
15-درعبارت استعاره«فلان یرمی بطرفة حیث اشارالکرم» باکدام عبارت تشبیه هماهنگ است؟
الف)الرجل کالبحرفی الجود
ب)الممدوح کالبحر
ج)الکرم کالانسان
د)الخطیب کسحبان
16-کدام گزینه ازقصدکردن مفهوم اصلی دراستعاره جلوگیری می کند؟
الف)مستعار
ب)قرینه مانعه
ج)مستعارله
د)جامع

درس نهم
17-هرگاه لفظ مستعاردراصل مشبه به باشداستعاره را:
الف)اصلیه
ب)تبعیه
ج)مصرّحه
د)بالکنایه
18-درآیۀ مبارک «اومن کان میتاًفاحییناه»کدام کلمه استعاره عنادیّه است؟
الف)میتاً
ب)فاحیینا
ج)ضمیره درفاحییناه
د)الف وب

درس دهم
19-عبارت «من که قول ناجحان راخواندمی قول رباب گوشمالی دیدم ازهجران که اینم پندبس» کدان نوع ازاستعاره هاست؟
الف)تحقیقیّه
ب)تخییلیه
ج)عامیّه
د)خاصیّه
20- کدام عبارت استعاره مطلقه است؟
الف)رأیت اسداًیرمی
ب)لدی اسدشاکی السلاح مقذف له لبداً اظفاره لم تقلّم
ج)اهدنااصراط المستقیم
د)الف وب
درس یازدهم
21- کدام گزینه جزو تعریف استعاره تمثیلیّه نیست؟
الف)غیرماوضع له
ب)باقرینه مانعه
ج)بدون قرینه مانعه
د)تنهامشبه به (مستعارمنه)می آید
22- درکدامیک ازانواع استعاره تنهامشبه به درکلام می آید:
الف)تخییلیه
ب)تحقیقیه
ج)مطلقه
د)تمثیلیه
درس دوازدهم
23- درعبارت نوع قرینه وعلاقه درعبارت به ترتیب:
«حمدپاک ازجان پاک آن پاک را کارخلافت دادمشتی خاک را»
الف)لفظی - سببی
ب)معنوی -ماکان
ج)لفظی - مایکون
د)معنوی – حالیت
24- درآیه« ففی رحمت الله هم فیهاخالدون »علاقه کدام واژه وازکدام نوع است؟
الف)رحمت- حالیت
ب)فیها خالدون - سببست
ج)رحمت -محلیت
د)رحمت -سببیت
درس سیزدهم
25- کدامیک ازعبارتها مجازعقلی نیست؟
الف)الله یهدی من یشاء الی صراطٍ مستقیم
ب)من سره زمن ساءته ازمان
ج)اهماوجه نصف الحسن
د)إنّه کان وعده ماتیا
26- مجازعقلی دراسنادناقص درکدام عبارت است؟
الف)مرّ بالبستان
ب)لها وجه یصف الحسن
ج)مکرواللیل
د)الف وب
درس چهاردهم
27- جملۀ « لایستوی الکسلان والنشیط» :
الف)مجاز مفرد مرسل
ب)استعاره
ج)تشبیه
د)مجازمرسل مرکب
28- کلام شاعر« ذهب الصبا وتوالت الایام فعلی الصبا وعلی الزمان سلام» ... میباشد.
الف)کلامی خبری – مجازمرسل مرکب
ب) " انشایی –مجازمرسل مرکب
ج)" خبری – مجاز مرسل مفرد
د)استعاره
درس پانزدهم
29-«فی ثوبه اسد» دلالت بر:
الف)کنایه
ب)استعاره
ج)مجاز
د)ب وج
30-ازواژه های زیرکدام کنایه نیست؟
الف)ابوتراب
ب)طویل النجاد
ج)ابناء النیل
د)مرّبالبستان
درس شانزدهم
31- کنایه بکاررفته در«مهزول الفصیل» ازکدام نوع است؟
الف)رمز
ب)ایماواشاره
ج)تلویح
د)تعریض
32- کنابه بکاررفته در«ابناء انیل» ازکدام نوع است؟
الف)کنایه ازصفت
ب)کنایه ازموصوف
ج)کنایه ازنسبت
د)ا ین عبارت کنایه نیست

باتشکر –ومن الله التوفیق
آرزو امینی دهقی
ارسال شده: 10 آبان 1392   ساعت: 2:29:25 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو, کاربر عادی

تاریخ عضویت: 16/10/1388
ارسال ها: 74
[size=7]عرض سلام وادب
سوالهای دو درس اول را ارسال میکنم
1-معنای لغوی بیان چیست؟
الف)کشف ب)ظهور ج)ایضاح د)هرسه مورد*
2-نام کتاب ابوعبیدهبنیانگذار علم بیان چیست؟
الف)جواهر البلاغه ب)مجاز القران* ج)نورالثقلین د)غریب القران
درس دوم
1-آنچه به شکل گیری تشبیه میانجامد که به صورت اسم وفعل وحرف میایدکدام است؟
الف)وجه شبه ب)مشبه ج)الفاظ تشبیه* د)مشبه به
2-در کاربرد فرعی کدام قسمتهای تشبیه ذکر میشود؟
الف)مشبه والفاظ تشبیه ب)وجه شبه ومشبه به ج)الفاظ تشبیه ووجه شبه د)مشبه به ومشبه*[/size]
معصومه نصرتی
ارسال شده: 14 آبان 1392   ساعت: 1:54:01 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 14/2/1387
ارسال ها: 128
بسمه تعالی
با سلام و عرض ادب
نمونه سوال علوم بلاغی2
درس اول
1-تعریف اصطلاحی علم بیان کدام گزینه صحیح تر می باشد؟
الف.تمامی این معانی در کشف و ایضاح و ظهور خلاصه می.شود.
ب. بازگو کننده به ظهور رساننده و واضح کننده مقصود متکلم.
ج.به اصول و قواعدی که آدمی را در بازگویی یک مفهوم در قالب و روشهای گوناگون از نظر دلالت توانمند می سازد.
د.همه گزینه ها صحیح می باشد.

2-بنیان گذار علم بیان کیست؟
الف. ابوعبیده
ب.امیر المومنین (ع)
ج. عبدالله بن عباس
د. هیچکدام

درس دوم
3-افعال غیر یقین در کدام گزینه صحیح است؟
الف.رای / وجد
ب.رای/ ماثل
ج. وجد/ حاکی
د. ماثل /حاکی4-معنا ی لغوی تشبیه چیست؟
الف آوردن شبه
ب. همانند سازی
ج. اوردن وجه شبه
د. هیچکدام

درس سوم
5-انواع تشبیه با در نظر گرفتن تشبیه کدام موارد را شامل می شود؟
الف.طرفین تشبیه یا هر دم محسوس یا هر دو معقول یا یکی محسوس و دیگری معقول است.
ب.طرفیف تشبیه یا هر دو مفرد یا هر دو مرکب و یا کی مفرد و دیگری مرکب است.
ج.طرفین تشبیه از نظر تعدد به ملفوف مفروق تسویه و جمع تقسیم می شود.
د.همه گزینه ها صحیح است.

6-محسوس چیست؟
الف. با حواس پنجگانه درک نمی شود.
ب. با حواس پنجگانه درک می شود.
ج. از امور متعدد نگرفته نشده باشد.
د.طرفین تشبیه قید بلاغی داشته باشد.

درس چهارم
7-کدام گزینه نادرست است؟
الف.مرسل آن است که الفاظ تشبیه نداشته باشد.
ب. موکد آن است که الفاظ تشبیه نداشته باشد.
ج.تمثیل تشبیهی است که وجه شبه آن مرکب باشد.
همه گزینه ها نادرست هستند.

8-انواع تشبیه براساس وجه شبه کدام گزینه درست می باشد؟
الف. تمثیل
ب. مجمل و مفصل
ج. قریب مبتذل و بعید غریب
د. همه گزینه ها

درس پنجم
9-کدام گزینه در مورد تشبیه ضمنی صحیح می باشد؟
الف.تشبیه ضمنی یک کاربرد فرعی در تشبیه است.
ب. ارکان آن از معنای سخن بدست می آید.
ج. تساوی مشبه و مشبه به را در وجه شبه بازگو می کند.
د. همه موارد صحیح است.
10-کدام گزیته بازگو کننده فایده تشبیه ضمنی می باشد؟
الف بیان امکان وجه شبه در مشبه
ب. تثبیت وجه شبه در ذهن شنونده
ج. گاه ادعایی و گاه حقیقی است
د.الف وب صحیح است.

درس ششم
11-در کدام گزینه تقبیح و ذم مشبه بکار رفته است ؟
الف . وزاد بک الحسن البدیع نضاره کانک فی وجه الملاحه الخال
ب. و اذا اشار محدثا فکانه قرد یقهقه او عجوز تلطمج.فان یفق الانام و انت منهم فان المسک بعض دم الغزال
د.کان محمر الشقیق اذا تصوب او تصعد

12-هرگاه تشبیه یکی از اغراض هشت گانه را برساند ...و هرگاه متناسب با این اغراض نباشد است
الف. حسن مقبول/حسن مردود
ب. حسن مردود/حسن مقبول

ج حسن مردود/حسن مردود
د. حسن مقبول / حسن مقبول

درس هفتم
13-انواع مجاز
الف. استعاره در مفرد
ب.مجاز مرسل مفرد و مرکب
ج.استعاره تمثیلیه
د. همه موارد

14-کدام گزینه در مورد کاربرد لفظی حقیقی صحیح است؟
الف. والشمس و ضحاها
ب. الحمدالله رب العالمین
ج. والفمر اذا تلاها
د.ارسلت العیون فی البلد

درس هشتم

15-کدام گزینه از ویژگی های استعاره نمی باشد؟
الف. ساختار ظاهری استعاره کلامی موجز است.
ب. استعاره باعث مبالغه و اتحاد میان طرفین استعاره می شود.
ج. هریک از طرفین استعاره نمی توانند لفظ مستعار باشند.
د. هریک از طرفین استعاره می توانند لفظ مستعار باشند.


16-کدام گزینه در مورد اجزای استعاره صحیح تر می باشد؟
الف.مستعار علیه / مستعار منه / وصف جامع
ب. مستعار له / مستعار منه / لفظ مستعار / وصف جامع
ج. مستعار/ مستعار له / مستعار منه
د . مشبه /لفظ تشبیه و وصف تشبیه

درس نهم
17-کدام گزینه نادرست است؟
اصلیه:هرگاه لفظ مستعار در اصل مشبه نباشد.
ب.تبعیه:هرگاه مستعار مشتق باشد.
ج. تصریحیه هرگاه لفظ مستعار در اصل مشبه به باشد.
د. بالکنایه:هرگاه مستعار در اصل مشبه باشد.

18-کدام گزینه در مورد استعاره مصرحه درست است؟
الف. اصلیه/بالکنایه
ب. تبعیه/ تصریحیه
ج. وفاقیه/ عنادیه
د. هیچکدام

درس دهم
19-عالمان بیان استعاره براساس طرفین را به جند دسته تقسیم کرده اند؟
الف . عامیه و خاصیه
ب. حسی ،عقلی و خیالی
ج. تحقیقیه و تخییلیه
د. ب و ج صحیح است.

20-کدام گزینه در مورد استعاره به تناسب با مستعار له و منه نادرست است؟
الف . مطلقه
ب.خاصیه
ج. مجرده
د. مرشحه

درس یازدهم

21در-کدام گزینه کلام منثور بکار نرفته است؟
الف.فی الصیف ضیعت اللبن
ب. اذا جاء موسی و القی العصا فقد بطل السحر و الساحر
ج. انی اراک تقدم رجلا و توخر اخری
د. احشفا و سوء کیله

22-کدام گزینه درمورد استعاره تمثیلیه نادرست است؟
الف. تنها مستعار منه در کلام نمی آید
ب.اصل و ریشه ضرب المثل ومذکر و مونث یا مفرد و جمع بودن آن اهمیتی ندارد
ج.مرکب در اسناد سخن جاری است
د. هیچکدام


درس دوازدهم
23-در کدام گزینه مجاز مفرد مرسل بکار رفته شده است؟
الف. یجعلون اصابعهم فی اذانهم
ب. فلیدع النادیه
ج. واتوا الیتامی اموالهم
د همه گزنیه ها

24-کدام گزینه مجاز مفرد مرسل می باشد؟
یجعلون اصابعهم فی اذانهم
الف.یجعلون
ب. اصابعهم
ج. فی
د.اذانهم

درس سیزدهم
25-فایده مجاز عقلی کدام است؟
الف. تام و ناقص
ب. خاص و عام
ج. ایجاز و مبالغه
د.هیچکدام

26-در کدام گزینه بار معنایی بیشتری در معنا ایجاد شده است؟
الف. ثم رددناه اسفل سافلین
ب.مکراللیل
ج.انه کان وعده ماتیا
د. مر بالبستان

درس چهاردهم
27- کدام گزینه نادرست است؟
الف.هرگاه مخاطب به معنای موضوع له آگاه باشد سخن در معنای حقیقی بکار میرودکه ما وضع له گویند
ب.هرگاه مخاطب به غرض اصلی آگاه نباشد سخن در مفهوم التزامی و تبعی را غیر ما وضع له گویند
ج.کاربرد کلام در غیر معنایی که هیئت ترکیبی سخن برای آن وضع شده مجاز مرکب مرسل گویند
د. کاربرد کلام در معنایی که هیئت ترکیبی سخن برای آن وضع شده مجاز مرسل گویند
28-در کدام گزینه جمله خبری بکار برده نشده است؟
الف.ذهب الصبا و توالت الایام فعلی الصبا و علی الزمان سلام
ب. ان الله اصطفانی من قریش
ج. اعلموا ما شئتم انه بما تعلمون بصیر
د. لا یستوی الکسلان و النشیط

درس پانزدهم

29-کدام گزینه از انواع دلالت نیست؟
الف .دلالت مطابقی
ب.دلالت کنایی
ج.دلالت التزامی
د. دلالت تضمنی

30-کدامیک جز اهداف کنایه نمی باشد؟
الف.رعایت ادب و آزار دادن دیگران
ب. رعایت ادب و آزار ندادن دیگران
ج.بازگو نکردن امور زشت
د.بیان برهان

درس شانزدهم
31-انواع کنایه بر اساس واسطه ها و سیاق کدام است؟
الف.تلویح و رمز
ب. تعریض
ج. ایما و اشاره
د . همه موارد32-کدام گزینه در مورد انواع کنایه بر پایه معنای لازم نادرست است؟
الف .کنایه از صفت
ب. کنایه از تلویح
ج. کنایه از موصوف
د. کنایه از نسبت
باتشکر یاعلی.
حمید مقدم
ارسال شده: 19 آبان 1392   ساعت: 3:16:38 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 18/10/1385
ارسال ها: 208
جلسه اول

1-معنای اصطلاحی علم بیان
1-به اصول وقواعدی که آدمی رادربازگویی یک مفهوم در قالب روشهای گوناگون از نظر وضوح دلالت وتوانمندمی سازد علم بیان گویند.
2-به اصول وقواعدی که آدمی رادر بازگویی یک متن در قالبهاوروشهای گوناگون توانمندمی سازد.
3-فن بیان مطالب رادر اصطلاح علم بیان می گویند.
4-قواعدی که آدمی رادربازگوکردن مطالب توانمندمی سازد.
2-بنیان گذارعلم بیان
1-امام صادق(ع)
2- ابو عبیده3-علی (ع)
4-ابن مسعود
جلسه دوم
3-کدام گزینه به ترتیب در الفاظ تشبیه صحیح است.
1-اسم مانندمثل-فعل مانندرای-حرف مانندک2-اسم مانند کان-فعل مانندوجد-حرف مانندشبه
3-اسم مانندمماثل-فعل مانند کان- حرف مانند مثل
4-اسم مانند کان- فعل مانندوجد-حرف مانند ک
4-کدام یک از گزینه های زیر ویزگی های تشبیه میباشد.
1-هرگاه تشبیه در آغاز سخن باشد برهان آشکاراست2-تشبیه دارای الفاظ اسم وحرف و فعل می باشد.
3-ارکان تشبیهچهار قسمت می باشد.
4-معنای لغوی تشبیه همانندکردن است.
سلیمه عیسی بور چاخانسری
ارسال شده: 22 آبان 1392   ساعت: 7:57:03 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 13/7/1387
ارسال ها: 343


به نام خدا
با سلام نمونه سوال درس علوم بلاغي(2)تمام 16 جلسه يكجا ارسال كردم
جلسه اول
1-معناي مجازي در عبارت علمت حياتي من أياديك چيست؟
الف )ترحم
ب)كرم و بخشندگي ***********
ج)عفو و رحمت
د)تهديد
2-در عبارت سار الجود حيث يسر كدام آرايه بياني بكار رفته ؟
الف )تشبيه
ب)استعاره
ج)مجاز
د)كنايه***************
درس دوم
1-تشبیه در لغت به معنای....... است.
الف )کشف
ب)ظهور و ایضاح
ج )همانند کردن********
د)مشارکت
2)تشبيه چند ركن اصلي دارد؟
الف )4ركن *************
ب)3 ركن
ج)5 ركن
د)2 ركن
درس سوم
1)در آیه زیر کدام مورد صحیح می باشد ؟
﴿مَثَلُ الَّذینَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ به الرِّیحُ﴾؛

الف) در این آیه امری معقول به امری محسوس تشبیه شده است************
ب ) در این آیه مشبه و مشبه بالفعل هر دو محسوس می باشند
ج ) در این آیه امری محسوس به امری معقول تشبیه شده است

د) در این آیه مشبه و مشبه بالفعل هر دو معقول می باشند
2) هر جزئی از سخن که به فهمیدن وجه شبه انجامد، .............. نام دارد
الف) محسوس
ب( مطلق

ج )قید بلاغی************
د) هیچکدام
جلسه چهارم:
1)کدام گزینه از لحاظ ساختار خطا مي باشد؟
الف) بلیغ تشبیهی است که الفاظ تشبیه و وجه شبه داشته باشد.******
ب)مرسل: آن است که الفاظ تشبیه داشته باشد.
ج)موکد: آن است که الفاظ تشبیه نداشته باشد.
د)بلیغ تشبیهی است که الفاظ تشبیه و وجه شبه نداشته باشد
2) درکدام گزینه تشبیه بلیغ وجود دارد؟
الف )کَأنَّكَ شَمسٌ والمُلوכُ کَواکِبُ إذا طَلَعَتْ لَمْ یَبْدُ مِنْهُنَّ کَوْکَبٌ
ب-أنتَ نَجْمٌ في رِفْعَ
ج-وکَأنَّ الهِلالَ نُونُ لُجَیْنٍ غَرِقَتْ في صَحیفَةٍ زَرْقاءَ
د)النّشرُ مِسْكٌ والوُجُوهُ دَنانیرُ**********
جلسه پنجم
1)كاربرد فرعي تشبيه كدام است؟
الف)تشبيه ضمني *******
ب)تشبيه مرسل
ج)تشبيه موكد
د)تشبيه مركب
2)هدف از تشبيه در حديث اعقلو ا الخبراذا سمعتموه عقل رعايه لاعقل روايه فان رواه العلم كثير ورعاته قليل .
الف )بيان امكان وجه شبه در مشبه
ب)بيان مقدار مشبه در وجه شبه
ج)تثبيت وجه شبه در ذهن مخاطب *************
د)تحسين و مدح مشبه
درس ششم
1)كدام گزينه اهداف تشبيه نمي باشد ؟
الف )بيان امكان حال مشبه در وجه شبه
ب)تقرير حال مشبه در وجه شبه
ج)بيان حال مشبه در وجه شبه
د)جمع بندي ************
2) هرگاه تشبیه یکی از اغراض هشت گانه را برساند .........و هرگاه متناسب با این اغراض نباشد تشبيه………… است
الف. حسن مقبول/قبيح مردود*************
ب. حسن مردود/حسن مقبول
ج حسن مردود/حسن مردود
د. حسن مقبول / حسن مقبول
جلسه هفتم
1)معناي مجازي عبارت اني فقير الي عفو ربي چيست ؟
الف )مدح و ستايش
ب)استرحام *********
ج)ذم ونكوهش
د)بيان اندوه و غم
2)كاربرد لفظ بر معنا بر چند گونه است؟
الف )دو گونه :حقيقي-استعاره تمثيليه
ب)دوگونه :مجاز مرسل –مجاز عقلي
ج)دوگونه :مجاز عقلي –حقيقي
د)دوگونه :حقيقي (ما وضع له )-مجازي (غير ما وضع له)**************
جلسه هشتم
1)ويژگي استعاره چيست؟
الف )كلام موجزمي شود باعث مبالغه و اتحاد ميان طرفين تشبيه مي شود ذكر وجه شبه باعث انحصار مشبه و مشبه به در وجه شبه مي شود وهريك از طرفين استعاره مي تواند لفظ مستعار باشد.*******************
ب) مفهومی مجازی است که از علاقه ی مشابهت پدید می آید.
ج) مفهومی حقیقی است که از علاقه ی همراه با قرینه ی مانعه پدید می آید.
د) مفهومی حقیقی است که از علاقه ی مشابهت همراه با قرینه ی مانعه پدید می آید.
2)لفظ مستعار در كدام گزينه درست بيان شده است؟
الف)سمعت اليوم سبحان –مستعار له :سبحان
ب)يرمي بطرفه حيث اشار الكرم-مستعارمنه الكرم.
ج)رايت بحرا يمش اليك –مستعارمنه بحرا *******
د)الرجل كالاسد في الشجاعه-مستعارمنه شجاعه
درس نهم
1)هرگاه لفظ مستعار (مصدر يا ذات )باشد استعار را ......نامند/
الف )اصليه ************
ب)تبعيه
ج)تصريحيه
د)بالكنايه
2) در ایه *رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیا* لفظ مستعار مي باشد؟
الف )رب مشبه به
ب) وهن العظم مشبه
ج)شیبا مشبه به
د)الراس-مشبه –بالكنايه ************

درس دهم
1)هر گاه مفهومي كه از لفظ مستعار به دست مي آيد به شكل محسوس يا معقول باشد استعاره را................ نامند؟
الف )تحقيقه *********
ب)تخلييه
ج)عاميه
د)خاصيه
2)من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس
الف)ناصحان لفظ مستعار –استعاره تخلييه –استعاره خاصيه-استعاره مجرده
ب)گوشمالي لفظ مستعار –استعاره تخلييه –استعاره خاصيه-استعاره مجرده***********
ج)رباب لفظ مستعار –استعاره تخلييه –استعاره خاصيه-استعاره مجرده
د)هجران لفظ مستعار –استعاره تخلييه –استعاره خاصيه-استعاره مجرده
درس يازدهم
1)استعاره تمثليه شعر كدام گزينه است؟
*اذا جاء موسي وألقي العصا فقد بطل السحر و الساحر *
الف )مشبه (مستعارله)انسان كاملي كه با حضور او خرافات و بدعت ها مي انجامد .*****************
ب)مشبه به انسان كاملي كه با حضور او خرافات و بدعت ها مي انجامد.
ج)مشبه :انسان غافل كه با حضور او خرافات و بدعت ها مي انجامد.
د)مشبه :انسان مطلع كه درنگ در آنها جاري نيست .
2)كدام گزينه معني صحيح را بيان مي كنيد؟
احشفاًو سوءكيله.
الف )مشبه (مستعارله )انساني است كه از دو ناحيه زيان ديده است .*******************

ب)مشبه انساني كه در انجام امر متحير و سرگردان است .
ج)مشبه انسان كاملي نا شايستگي ها به خير ودرستي مي انجامد.
د)مشبه انسان غافلي است كه مي پندارد بايد تمام اسباب فراهم باشد.
درس دوازدهم
1)كار برد مجازي ارسلت العيون في البد كدام مي باشد؟
الف )مجاز مركب
ب)استعاره تمثليه
ج)مجاز مفرد مرسل ****************
د)استعاره مصرحه
2)علاقه در مثال اني اراني اعصر خمرا و ذلك فولهم بافواهم كدام گزينه صحيح است؟
الف )ما يكون –محليت ***************
ب)مسببيت-ما يكون
ج)سببيت-ما يكون
د)مايكون مسببيت
در سيز دهم
1)قرينه در مجاز عقلي در عبارت جدالحد -جري اللنهار كدام گزينه درست مي باشد؟
الف )مصدر –علت
ب)مصدر –مكان ****************
ج)مصدر –زمان
د)مكان –مصدر
2)نوع مجاز عقلي در مثال زير به ترتيب بيان كنيد؟
عجب عاجب – مُُُُربالبستان.
الف )مجاز اشتقاقي –مجاز مركب
ب)مجاز مركب –مجاز در اسناد
ج)مجاز اشتقاق –مجاز در اسناد *****************
د )مجاز مركب –مجاز مفرد
درس چهاردهم
1)مفهوم مجازي ان الله اصطفاني من قريش كدام گزينه مي باشد؟
الف )فخر ومباهات **********
ب)تشويق و تحريك
ج)اهميت و توبيخ ديگران
د)اهميت همراه با تاكيد
2)هرگاه مفهوم التزامي در كلمه باشد مجاز ..........و هرگاه در هيئت مركب باشد ........... ناميده ميشود ؟
الف )مجاز مفرد مرسل –مجاز مركب مرسل ****************
ب)مجاز مركب مرسل - مجاز مفرد مرسل
ج) مجاز مفرد مرسل-استعاره
د)مجاز تمثليه - مجاز مركب مرسل
درس پانزدهم
1)هدف از كنايه بسطهم حرير كدام گزينه است ؟
الف )خطاب با عقل است
ب)باز گو كردن مفاهيم معنوي
ج)رساندن مفهوم همراه با دليل و برهان ************
د)واسطه مد نظر است
2)تفاوت مجاز با كنايه؟
الف)تفاوت در قصد معني است .******************
ب)تفاوت در معناي بلاغي است.
ج)تفاوت در كاربرد مجازوكنايه است.
د )تفاوت در استعمال و معنا هر دو است.
درس شانزدهم
1)كنايه بر پايه معني لازم بر چند گونه است-نام برده ؟
الف )سه گونه -تعريض تلويح-رمز
ب)سه گونه –كنايه از صفت-كنايه از موصوف –كنايه از نسبت*********
ج)دو گونه –ايماواشاره
د)هيچ كدام
2)واژمكني به ملزوم از چند نظر بررسي مي شود ؟
الف)بر دو نظر-استعمال –دلالت
ب)بر دونظر-معناي لازم-وجودوعدم واسطه****************
ج)وجود وعدم واسطه-دلالت
د)معناي لازم –استعمال


يا حسين مظلوم
فاطمه شاکریان
ارسال شده: 24 آبان 1392   ساعت: 12:21:08 ق.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 16/9/1389
ارسال ها: 429

جلسه اول :
1. معنای لغوی بیان چیست ؟
الف) کشف و ایضاح
ب) ظهور و کشف
ج) لازم ( ظهور ) و متعدی ( ایضاح )
د) همه موارد

2) نتیجه و هدف علم بیان در کدام گزینه بیان شده است ؟
الف) شناسایی اسلوب‌های سخن
ب) آگاهی از اسرار كلام منثور و منظوم
ج) بررسی بلاغت انواع سخن
د) همه موارد


جلسه دوم :
1. تشبیه در اصطلاح علم بیان به چه معنایی به کار رفته است ؟
الف) همانند کردن
ب) مشاركت مشبّه و مشبّهٌ‌به در وصفی یا اوصافی توسط الفاظ تشبیه
ج) مشاركت دو شیء در وصف یا اوصافى به وسیلۀ الفاظ تشبیه
د) گزینه ب و ج

2) کدام گزینه از ویژگی های تشبیه نیست ؟
الف) تشبیه برای پیوند امر محسوس به معقول یا امر معقول به محسوس به كار می‌رود .
ب) اگر تشبیه در آغاز سخن باشد ، برهانی آشكار است
ج) اگر تشبیه در پایان سخن باشد ، برهانی آشكار است .
د) اگر تشبیه در پایان سخن باشد ، سبب توضیح و تثبیت معنا همراه با دلیل و برهان است .


جلسه سوم :
1. در کدام گزینه هر دو طرف تشبیه به صورت محسوس به کار رفته است ؟
الف) العِلْمُ نُورٌ یَقْذِفُهُ اللهُ في قَلْبِ مَنْ یَشاءُ
ب) كَأنَّهُمْ أعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ
ج) مَثَلُ الَّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ به الرِّيحُ
د) همه موارد

2) کدام گزینه درست است ؟
الف) اجزای تشبیه مرکب امور انتزاعی و ذهنی است.
ب) معقول آن است که با حواس پنج‌گانه (ذائقه، لامسه، شامه، سامعه و باصره) درک می‌شود.
ج) مقید آن است که طرفین تشبیه بدون قید بلاغی باشند.
د) در تشبیه جمع مشبهٌ‌به مفرد و مشبه امور متعدد است.


جلسه چهارم :
1. در کدام گزینه تشبیه مجمل است ؟
الف) ماءُ وَجْهِكَ جامِدٌ یُقَطِّرُهُ السُّؤالُ، فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تُقَطِّرُهُ
ب) الحِکمَةُ شجرةٌ تَنْبُتُ في القَلْبِ وتُثْمِرُ عَلَی اللِّسانِ
ج) النّشرُ کَالمِسْكِ
د) کَأنَّهُ البَحْرُ ظَلاماً وإرهاباً

2) تشبیه بلیغ چگونه تشبیهی است ؟
الف) تشبیهی است که وجه شبه آن مرکب باشد
ب) تشبیهی است که الفاظ تشبیه و وجه شبه نداشته باشد
ج) تشبیهی است که الفاظ تشبیه نداشته باشد
د) تشبیهی است که وجه شبه نداشته باشد
« خدايا من در كلبه حقيرانه خود چيزي را دارم كه تو در عرش كبريايي خود نداري من چون تويي دارم و تو چون خود نداري »
فاطمه شاکریان
ارسال شده: 24 آبان 1392   ساعت: 2:29:06 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 16/9/1389
ارسال ها: 429

جلسه پنجم :
1. کدام گزینه جزو کاربردهای اصلی تشبیه قرار نمی گیرد ؟
الف) بلیغ
ب) مرسل
ج)ضمنی
د) تمثیل

2) در كدام گزینه نوع تشبيه، متفاوت است؟
الف) فَإنْ تَفِقَ الأنامُ وأنتَ مِنْهُم فَإنَّ المِسْكَ بَعضُ دَمِ الغَزالِ
ب) أحِنُّ لَهُم ودُونَهُم فَلاةٌ کَأنَّ فَسیحَها صَدْرُ الحَلیمِ
ج) آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب
د) فَضْلُ القرآنِ علی سائِرِ الکلامِ کَفََضلِ اللهِ عَلَی خَلقِهِ


جلسه ششم :
1. از مهم‌ترین اهداف تشبیه به چه موارد می‌توان اشاره کرد ؟
الف) تقرير حال مشبه در وجه شبه؛
ب) استطراف
ج) بیان امکان حال مشبه در وجه شبه؛
د) همه موارد

2) کدام گزینه جزو تشبیهات حسن مقبول هست ؟
الف) إذا قامَتْ لِحاجَتِها تَثَنَّتْ کَأنَّ عِظامَها مِنْ خَیْزَرانِ
ب) وزادَ بِكَ الحُسْنُ البَدیعُ نَضارَةً کَأنَّكَ في وَجْهِ المَلاحَةِ خالُ
ج) کَأنَّ مِشْیَتَها مِنْ بَیْتِ جارَتِها مَرُّ السَّحابَةِ لا رَیْثٌ وَلا عَجَلٌ
د) همه موارد


جلسه هفتم :
1. در كدام گزینه نوع کاربرد لفظ در معنا ، متفاوت است؟
الف) الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِینَ
ب) وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ٭ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا
ج) أرْسَلْتُ العُیُونَ في البَلَدِ
د) رَأیْتُ أسَداً في المَدْرَسَةِ

2) کدام گزینه نادرست است ؟
الف) استعاره و مجاز مرسل مفرد در جمله به کار مى‌رود
ب) کاربرد استعارۀ تمثیلیّه و مجاز مرسل مرکب در جمله است
ج) هرگاه مشبه و مشبهٌ‌‌به ترکیب کلامی (جمله) باشد، استعاره را تمثیلیّه گویند
د) راه‌یابی به معانی مجازی استعاره با قرینه و علاقۀ مشابهت امکان‌پذیر است


جلسه هشتم :
1. کدام گزینه جزو ویژگی‌های استعاره نمی باشد ؟
الف) استعاره باعث مبالغه و اتّحاد میان طرفین استعاره می‌شود
ب) هر یک از طرفین استعاره نمی‌توانند لفظ مستعار باشند
ج) ساختار ظاهریِ استعاره،کلامی موجز است
د) بودن وجه شبه در تشبیه، باعث انحصار مشبّه و مشبّهٌ‌به در وجه شبه می‌شود

2) در كدام گزینه دلیل کاربرد واژه در معنای مجازی ، متفاوت است ؟
الف) شمس و قمرم آمد نور بصرم آمد
ب) أقْبَلَ یَمْشي في البِساطِ فَما دَرَی إلََی البَحْرِ یَسْعَی أمْ إلَی البَدْرِ یَرْتَقَی
ج) وَ اشْتَعَلَ الرّأسُ شیْباً
د) رأیتُ الیومَ حاتَماً« خدايا من در كلبه حقيرانه خود چيزي را دارم كه تو در عرش كبريايي خود نداري من چون تويي دارم و تو چون خود نداري »
فاطمه شاکریان
ارسال شده: 24 آبان 1392   ساعت: 2:31:49 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 16/9/1389
ارسال ها: 429

جلسه نهم :
1. کدام گزینه نادرست است ؟
الف) هرگاه لفظ مستعار جامد نباشد، ‌استعاره را اصلیّه نامند
ب) هرگاه لفظ مستعار جامد نباشد، ‌استعاره را تبعیّه نامند
ج) هرگاه لفظ مستعار در اصل مشبهٌ‌به باشد، استعاره را تصریحیّه نامند
د) هرگاه لفظ مستعار در اصل مشبه باشد، استعاره بالکنایه است

2) در كدام گزینه نوع استعاره ، متفاوت است ؟
الف) أوَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأحْيَيْنَاهُ
ب) فُلانٌ یَرْمِي بِطَرْفِِهِ حَیْثُ أشارَ الکَرَمَ
ج) ضالّاً فَهَدَیْنَاهُ
د) الر كِتَابٌ أنْزَلْنَاهُ إلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ


جلسه دهم :
1. کدام گزینه درست است ؟
الف) هنگامی که مفهوم به دست آمده از لفظ مستعار، محسوس یا معقول باشد ، استعاره را تخییلیّه نامند
ب) هرگاه وصف مشترک میان طرفین استعاره، امری پنهان و نامعلوم باشد ، استعاره را عامیّه نامند
ج) هرگاه استعاره پس از ملاحظۀ ارکان و قرینه، وصف متناسب با مستعارٌمنه داشته باشد ، استعاره را مجرّده نامند
د) وصف مشترک میان مستعارٌله و مستعارٌمنه را جامع گویند


2) کدام گزینه استعاره به اعتبار تناسب با مستعارٌله و مستعارٌمنه نمی باشد ؟
الف) رَأیْتُ أسَداً یَرْمِي
ب) غَمْرُ الرِّداءِ إذا تَبَسَّمَ ضاحِکاً / غَلَقَتْ لِضَحْکَتِهِ رِقابُ المالِ
ج) أُوْلئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ
د) لَدَی أسَدٍ شاکِي السِّلاحِ مُقَذَّفُ / لَهُ لِبَدٌ أظفارُهُ لَمْ تُقَلَّمْ


جلسه یازدهم :
1. کدام گزینه نادرست است ؟
الف) در استعارۀ‌ تمثيليّه تنها مستعارٌله در كلام مى‌آید
ب) در استعارۀ تمثيليّه اصل و ریشۀ ضرب المثل و مذکر و مؤنث یا مفرد و جمع بودن آن اهمیتی ندارد.
ج) دو طرف استعاره در استعارۀ تمثیلیّه، جمله است
د) دو طرف استعاره در استعارۀ تمثیلیّه، مرکّب و در اِسناد سخن جارى است

2) کدام گزینه جزو استعارۀ تمثیلیّه می باشد ؟
الف) إذا جاءَ مُوسَی وألْقَی العَصا / فَقَدْ بَطَلَ السِّحْرُ والسّاحِرُ
ب) لنگ و لوک و خفته شکل بی‌ادب / سوی او می‌غیژ و او را می‌‌طلب
ج) إنّي أراكَ تُقَدِّمُ رِجْلاً وتُؤَخِّرُ أخْرَی
د) همه موارد


جلسه دوازدهم :
1. مهم‌ترين علاقه‌های مجاز مفرد مرسل کدام است ؟
الف) ملزوميّت، آليّت، تقييد، اطلاق، عموم، خصوص
ب) سببيّت، مسبّبيّت، كليّت، جزئيّت، لازميّت
ج) اعتبار ما كان، اعتبار ما يكون، حاليّت و محليّت
د) همه موارد

2) در كدام گزینه نوع علاقه ، متفاوت است ؟
الف) وَيُنَزِّلُ لَكُم مِنَ السَّماءِ رِزْقاً
ب) إِنَّ الْأبْرارَ لَفِی نَعِيمٍ
ج) خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
د) فَفِى رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
« خدايا من در كلبه حقيرانه خود چيزي را دارم كه تو در عرش كبريايي خود نداري من چون تويي دارم و تو چون خود نداري »
فاطمه شاکریان
ارسال شده: 24 آبان 1392   ساعت: 2:32:02 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 16/9/1389
ارسال ها: 429

جلسه سیزدهم :
1. در کدام گزینه مجاز عقلی به کار نرفته است ؟
الف) مُرَّ بِالْبُسْتانِ
ب) اللَّهُ يَهْدِی مَنْ يَشاءُ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ
ج) سَیَذْکُرُنِي قَوْمِي إذا جَدَّ جِدُّهُم / وفي اللَّیْلَةِ الظَّلْماءِ یُفْتَقَدُ البَدْرُ
د) وَجَعَلْنَا الْأنْهارَ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِمْ

2) کدام گزینه جزو متعلقات عامل نمی باشد ؟
الف) سبب (مفعولٌ له)
ب) مصدر (مفعول مطلق)
ج)مفعولٌ به
د) زمان و مکان (مفعولٌ فیه)جلسه چهاردهم :
1. غرض اصلی سخن در کدام گزینه بیان شده است ؟
الف) رساندن مفهومی است که هیئت ترکیبی برای آن وضع شده است
ب) ‌رسایی پیام
ج) گزینه الف و ب
د) مفهوم التزامی و تبعی

2) در كدام گزینه نوع جمله در مجاز مرکب مرسل ، متفاوت است ؟
الف) إنَّ اللهَ اصْطَفاني مِنْ قُرَیْشٍ
ب) رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِن نَسِينَا أوْ أخْطَأنَا
ج) ذَهَبَ الصِّبا وتَوالَتِ الأیّامُ فَعَلَی الصِّبا وعَلَی الزَّمانِ سَلامٌ
د) لا یَسْتَوِي الکَسْلانُ والنَّشِیطُ


جلسه پانزدهم :
1. کدام گزینه نادرست است ؟
الف) دلالت واژه بر معنایی بیرون از معنای موضوعٌ‌ له، اما ملازم با معنای حقیقی را دلالت تضمنی نامند.
ب) کنایه در لغت به معنای پوشاندن و در اصطلاح علم بلاغت، به معنای کاربرد واژه در معنای لازم است.
ج) در مجاز، قرینۀ مانعه از قصدِ معنای لغوی (اصلی) جلوگیری می‌کند.
د) دلالت التزامی معنای مقصود گوینده است.

2) در کدام گزینه اهداف کنایه بیان شده است ؟
الف) بازگو نکردن امور زشت
ب) رعایت ادب و آزار ندادن دیگران
ج) بیان برهان
د) همه موارد


جلسه شانزدهم :
1. در کدام گزینه کنایه از نوع ایما و اشاره است ؟
الف) المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ ویَدِهِ
ب) إنَّ في ثَوْبِكَ الَّذي المَجْدُ فِیهِ / لَضِیاءٌ یُزْرِي بِکُلِّ ضِیاء
ج) رَأیْتُ المَجْدَ ألْقَی رَحْلَهُ / فِي آلِ طَلْحَةَ ثُمَّ لَمْ یَتَحَوَّلْ
د) گزینه ب و ج

2) کدام گزینه نادرست است ؟
الف) تلویح كنايه‌ای است كه واسطه‌ها ميان مكنّی به (واژه)‌ و مكنّی عنه (معنای لازم) زياد باشد .
ب) هر گاه از واژۀ به كار رفته، وصف معنوی قصد شود؛ كنايه از موصوف می باشد .
ج) بیش‌ترین کاربرد کنایه به نحو «ایما و اشاره» در کنایه از اِسناد است .
د) آیات الهی افزون بر معنای لغوی، معنای لازم و التزامی نیز دارند .
« خدايا من در كلبه حقيرانه خود چيزي را دارم كه تو در عرش كبريايي خود نداري من چون تويي دارم و تو چون خود نداري »
فاطمه حریرفروش
ارسال شده: 26 آبان 1392   ساعت: 7:26:57 ب.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو

تاریخ عضویت: 24/6/1389
ارسال ها: 71
درس اول
1- کدامیک معنای لغوی بیان نمیباشد ؟
الف)ظهور ب )کشف ج)اییضاح د)همانند کردن **2-
کدام گزینه در مورد علم بیان درست نمیباشد ؟
الف)اوردن یک معنا در شکل های گوناگون را که از نظر بلاغت با هم متفاوت است علم بیان مینامند
ب)بنیان گذار علم بیان سبزواری میباشد**
ج)هدف علم بیان دستیابی به اسرار کلام منثور و منظوم و به ویژه راهیابی به اعجاز قران و ارزیابی تفاوت درجات سخن است
د)در علم بیان ابواب ،تشبیه ،استعاره ،مجاز و کنایه بررسی میشود

درس دوم
1-کدام یک از ارکان تشبیه نمی باشد ؟
الف)مشبه ب)مشبه به ج)الفاظ تشبیه د)وجه اشتراک **2-
نتیجه تشبیه چیست ؟
الف)تشبیه معنا ب)یقین یا رجحان ** ج)تصرف در اجزا د)هیچکدام

درس سوم
1-با توجه به انواع تشبیه بر اساس طرفین ان کدام گزینه تقسسیم دو طرف تشبیه به مفرد و مرکب را نشان میدهد ؟
الف)مثل المومن کمثل السنبله ** ب)صرغ الحبیب و حالی کلاهما کاللیالی
ج)کانهم اعجاز نخیل منقعر د)مثل الذین کفرو بربهم اعمالهم کرصاد اشدت به الریح
2-هرگاه دو طرف تشبیه متعدد باشد تشبیه ..... میباشد .
الف)مفروق ب)تسویه ج)تشبیه د)ملفوف**

درس چهار
1-انواع تشبیه بر اساس وجه شبه کدام میباشد ؟
الف)مرسل ب)بلیغ ج)تمثیل ** د)موکد
2-کدام یک از گزینه های زیر مجمل میباشد ؟
الف)النشر کالمسک ** ب)کانه البحر ظلاما و ارهابا ج)خده کالورد د)همه موارد

درس پنج
1-دلیل فرعی بودن کاربرد تشبیه در تشبیه ضمنی چیست ؟
الف)چون از معنای سخن به دست می اید
ب)چون تساوی مشبه و مشبه به را در وجه مشبه برگزار میکند
ج)زیرا اجزای تشبیه در کلام ظاهر نیست **
چون کاربرد تشبیه ضنی در مفعول مطلق نوعی است
2-اهداف تشبیه ضنی چیست ؟
الف)بیان امکان وجه شبه در مشبه ب)تطبیق
ج)تثبیت معنا در ذهن مخاطب د)الف و ج **


درس شش
1-معنای استطراف چیست ؟
الف)زشت جلوه دادن مشبه در وجه مشبه ب)بیان وصف مشبه در صورت نو و بدیع
ج)طرح نو افکندن در مشبه د)گزینه ب و ج**
2-کدام گزینه بیان مقدار حال مشبه در وجه شبه را بیان میکند ؟
الف)اذا قامت لحاجتها تثنت کان عظامها من خیزران
ب) ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجه کسرها لایجبر
ج)کان مشیتها من بیت جارتها مر اسحابه لا ریث و لا عجل**
د)و اذا اشار محدثا فکانه قرد یقهقه او عجوز تلطم

درس هفت
1-کاربرد کلام در معنای عارضی را ....... گویند ؟
الف)ترکیب حقیقی ب)استعاره تمثیلیه
ج)ترکیب مجازی ** د)مرسل
2-کدام یک از جملات زیر مجاز نمیباشد؟
الف)احشفا و سوءکیله ب)انی فقیر الی عفو ربی
ج)والله الغنی و انتم الفقراأ د)الحمد الله رب العالمین**
درس هشت
1-کدام گزینه نادرست است ؟
الف)اشنایی به متشبهات راه یابی به مفاهیم حقیقی را در استعاره اسان میکند**
ب)ریشه مفاهیم مجازی در استعاره تشبیهات رایج میان همان قومی است که بدان زبان سحت میگویند
ج)قرینه مانعه از قصر کردن مفهوم اصلی در استعاره جلوگیری میکند
د)میان مفهوم مجازی و اصلی تناسب و پیوندی وجود دارد که علاقه مشابهت نامیده میشود
2-اجزای استعاره کدام است ؟
الف)مستعار ،مشبه به ،مستعارله،وجه مشبه
ب)مشبه، مشبه به ، الفاط تشبیه ،وجه تشبیه
ج)مستعار ،مستعار له ،مستعارمنه،لفظ مستعار **
د)مشبه، مشبه منه، مستعارمنه،وجه تشبیه

درس نه
1-کدام استعاره استعاره بالکنایه میباشد ؟
الف)نامت همومی عنی ب)رایت الیوم حاتماا
ج)فلان یرمی بطرفه حیث اشار الکرم ** د)ظالا فهدیناه
2-استعاره وفاقیه چیست ؟
الف)هرگاه مفهوم مشبه ومشبه به در یک شی جمع شود
ب)هر گاه لفظ مستعار در اصل مشبه باشد
ج)هرگاه مفهوم مشبه و مشبه به در یک شی جمع شود **
د)هرگاه مفهوم مشبه و مشبه به در چند چیز جمع شود

درس ده
1-جمله (رایت الیوم سبحان )کدام نوع استعاره است ؟
الف)تحقیقیه ** ب)تخیلییه ج)عامیه د)خاصیه
2-از نظر بلاغی کدام نوع استعاره از مطلقه و مجرده برتر است ؟
الف)مرشحه ** ب)خاصیه ج)عامیه د)تحقیقیه

درس یازده
1-کدام یک کلام منثور نیست ؟
الف)فی الصیف ضیعت اللبن ب)جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت نبود
ج)احشافا و سوء کیله د)لنگ و لوک و خفته شکل بی ادب سوی او می غیژو اورا می طلب **
2-کدام گزینه کلام منظوم نیست ؟
الف)و من یک ذا فم مر مریض یجد مراابه الماءالزلالا
ب) لنگ و لوک و خفته شکل بی ادب سوی او می غیژو اورا می طلب
ج)انی اراک تقدم رجالا وتوخر اخری**
د)اذا جاءالموسی و القی العصا فقد بطل السحر و الساحر

درس دوازده
1-کدام گزینه تعریف مجاز مفرد مرسل میباشد ؟
الف)کاربرد واژه در معنای مجازی همواره با قرینه وعلاقه غیر مشابهت را مجاز مفرد مرسل میگویند**
ب)کاربرد واژه در معنای حقیقی همرا با قرینه و علامت غیر مشابهت را مجاز مفرد مرسل میگویند
ج)کاربرد واژه در معنای مجازی و علامت غیر مشابهت را مجاز مفرد مرسل میگویند
د)کاربرد واژه در معنای حقیقی و علامت غیر مشابهت را مجاز مفرد مرسل میگویند
2-علاقه در ایه مبارک (یجعلون اصابعهم فی اذانهم )کدام گزینه است ؟
الف)جزئیت ب)کلیت** ج)تقید د)عموم

درس سیزده
1-مجاز کدام یک از گزینه های زیر عقلی نیست
الف)مر بالبستان ب)انه کان وعده ماتیا**ج)سیذکرنی قومی اذا جد جدهم و فی لیله الظلماءیفتقد البدر د)و جعلنا النهار تجری من تحت الانهار
2-فایده مجاز عقلی چیست ؟
الف)قصر ب)ایجاز و مبالغه ** ج)تطبیق د)همه موارد

درس چهارده
1-کدام جمله خبری نیست ؟
الف)لایستوی الکسلان والنشیط ب)ان الله اصطفانی من قریش
ج)ذهب الصبا و توالت الایام فعلی الصبا و علی الزمان سلام
د)اعلمو ما شئتم انه بما تعملون بصیر **
2-کدام یک از جملات زیر انشایی میباشد ؟
الف)اعلمو ما شئتم انه بما تعملون بصیر ب)هل ادلک علی شجره الخلد و ملک یا یبلی
ج)ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطئنا د9همه موارد **

درس پانزده
1-اهداف کنایه چیست ؟
الف )رعایت ادب و ازار ندادن دیگران ب)بازگو نکردن امور زشت
ج)بیان برهان د)همه موارد **
2-کدام معنای دلالت التزامی میباشد ؟
الف)دلالت وازه بر معنایی بیرون از معنای موضوع اما ملزم با معنای حقیقی را دلالت التزامی میگویند
ب)دلالت واژه بر معنایی بیرون از معنای موضوع له اما ملزم با معنای مجازی را دلالت التزامی میگویند
ج)دلالت واژه بر معنایی بریون از معنای موضوع له اما ملزم با معنای حقیقی را دلالت التزامی میگویند**
د)دلالت وازه بر معنایی بیرون از معنای موضوع اما ملزم با معنای مجازی را دلالت التزامی میگویند

درس شانزده
1-کدام یک از گزینه های زیر تلویح و کنایه را نشان میدهد ؟
الف)عریض القفا ب)کثیر الرماد ** ج)المسلم من مسلم المسلمون من لسانه و یده
د)رایت المجد القی رحله فی ال طلحه ثم لم یتحول
2- کدام یک از انواع کنایات بر اساس واسطه سیاق نیست ؟
الف)تلمیح ب)کنایه از نسبت ** ج)رمز د )ایما و اشاره
زهرا حاجیان
ارسال شده: 27 آبان 1392   ساعت: 0:24:46 ق.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو, کاربر عادی

تاریخ عضویت: 28/9/1388
ارسال ها: 56
آموزشيار گرامي سلام عليكم خدا قوت !
زهرا حاجيان هستم و احتراما نمونه سوالات امتيازي را برايتان ارسال مينمايم :

درس اول :
1-بنيانگذار علم بيان كه بوده است ؟
الف)ابو عبيده ب)ابو نصر ج)ابو طاهر د)حضرت امام علي عليه السلام

2-براي كدام روش سخنوري باب يا قانوني تدوين نشده است ؟
الف)تشبيه ب)استعاره ج)مجاز د) روش تصريحي

درس دوم :
1- در جمله "انت كالشمس في الضيا" كدام مورد نادرست است ؟
الف )انت :شيء نخست ب)انت : مشبه ج)ضيا: وصف مشترك د)الشمس: مشبه2- كدام مورد نا درست است ؟
الف)هر گاه تشبيه در آغاز سخن باشد سبب توضيح است ب)تشبيه در آغاز سخن برهاني آشكار است ج)تشبيه در پايان سخن سبب تثبيت است د) تشبيه گاهي براي پيوند امر معقول به محسوس به كار ميرود

درس سوم :
1- كدام مورد در باره عبارت "كانهم اعجاز نخل منعقر " درست است ؟
الف)هر دو معقول ب)هر دو محسوس ج) يكي معقول و ديگري محسوس هر دو مفرد

2- كدام مورد درباره "صدغ الحبيب و حالي كلا هما كالليالي درست است ؟
الف )تسويه ب)ملفوف ج)مفروق د) جمع

درس چهارم :
1- هرگاه در تشبيه الفاظ تشبيه و وجه شبه نباشد . تشبيه را......... گويند .
الف)مرسل ب)موكد ج)بليغ د)مجمل

2-هرگاه وجه شبه در كلام باشد تشبيه ..... و هر گاه نباشد تشبيه ...... است .
الف)مفصل/مجمل ب)مجمل /مفصل ج)قريب مبتذل /بعيد قريب د)بعيد قريب/قريب مبتذل

درس پنجم:
1-كدام مورد به مبالغه انجاميده است ؟
الف)الربا مثل البيع ب)بدا الصباح كان غرقه وجه الخليفه حين يمتدح ج)عقل رعايه لا عقل روايه د)الف و ب

2- كدام مورد درست است ؟
الف)كاربرد قياسي تشبيه ضمني در مفعول مطلق عددي است ب)تصرف در در جايگاه اصلي مشبه و مشبه به را تشبيه مقلوب گويند ج) فايده تشبيبه مقلوب بيان امكان وجه شبه در مشبه است د) هيچكدام
درس ششم :
1-بخشندگي امير المومنين (ع) و قرض گرفتن ايشان در كدام قسمت از اهداف تشبيه است ؟
الف ) بيان امكان وجود مشبه در وجه شبه ب)استطراف ج)تحسين و مدح مشبه د)بيان حال مشبه در وجه شبه
2-پرچم هاي ياقوت بر نيزه هاي زبر جد كدام يك از اهداف تشبيه است ؟
الف )استطراف ب)بيان مقدار حال مشبه در وجه شبه ج)تقبيح و ذم مشبه د)تحسين و مدح مشبه
درس هفتم :

1-كدام يك از انواع مجاز نيست ؟
الف )استعاره ب) مجاز مرسل مفرد ج)مجاز مرسل مركب د)مجاز كل به جزء2-
عبارت " انا الفقير و انت الغني و هل يرحم الفقير الا الغني " كدام نوع مجاز است ؟
الف )مجاز مرسل مركب ب)استعاره ج) مجاز مرسل مفرد د) استعاره تمثيليه
درس هشتم :
1- در عبارت " لا يرقي الي الطير " (هيچ سيمرغ عالم علي نمي تواند مرا درك كند ) منظور چيست ؟
الف )معناي مجازي ب)تكيه زدن بر انانيت ج)سخن نگفتن از روي تكبر د)همه موارد
2- براي راهيابي به مفاهيم استعاره چه بايد كرد ؟
الف) آشنايي با تشبيهات هر قوم ب)آشنايي با عرف عرب ج ) آشنايي با اشعار د) آشنايي با كلام
در س نهم :
1- در عبارت "رايت اليوم سبحان "چه استعاره اي به كار رفته ؟
الف )مكنيه ب)مصرحه ج)تبعيه د)اصليه

2-كدام نوع استعاره به دونوع وفاقيه و عناديه تقسيم ميشود ؟
الف )مصرحه ب)تبعيه ج)بالكنايه د)هيچكدام

درس دهم :
1-در عبارت "رايت اليوم حاتما " چه نوع استعاره اي ديده ميشود ؟
الف )تحقيقيه حسيه ب)تحقيقيه عقليه ج)مرشحه د)مطلقه
2-هنگامي كه وصف مشترك ميان طرفين استعاره امري پنهان و نا معلوم باشد آنرا ......... مينامند .
الف )استعاره مجرده ب) استعاره عاميه ج) استعاره خاصيه د) استعاره مرشحه
درس يازدهم :
1-كدام جمله استعاره تمثيليه نيست ؟

الف)في الصيف ضيعت اللبن ب)والشمس و ضحها ج)احشفا و سوء كيله د)جيك جيك مستونت بود فكر زمستونت نبود

2-در استعاره تمثيليه تنها ........ مي آيد .
الف)مشبه به ب)مستعار منه ج)مستعار له د)موارد الف و ب


درس دوازدهم:
1-در آيه "و يجعلون اصابعهم في آذانهم " چه نوع مجازي به كار رفته است ؟

الف)علاقه مشابهت ب)علاقه كليت ج) استعاره د ) علاقه جزئيت


درس سيزدهم :
1-در چه حالتي اسناد مجاز عقلي است ؟

الف )هر گاه عامل به مفعول له نسبت داده شود ب) هرگاه عامل به فاعل حقيقي نسبت داده شود
ج)هرگاه عامل به مفعول مطلق نسبت داده شود د)موارد الف و ج

2-در جمله " مُرَّ بالبُستان"قرينه كاربرد مجازي چيست ؟

الف )مصدر ب)جار و مجرور و ظرف ج)سبب د)مجاز عقلي

درس چهاردهم :

1- كدام جمله صحيح است ؟
الف) هرگاه مخاطب به معناي موضوع له آگاه باشد مفخوم حقيقي را "ما وضع له "مي نامند . ب)مجاز مركب مرسل در جمله هاي انشايي بررسي ميشود ج)هر گاه مخاطب به غرض اصلي آگاه باشد سخن در مفهوم التزامي به كار ميرود د(موارد الف و ج

2- در عبارت " لا يستوي الكسلان و النشيط "مقصود اصلي متكلم چيست ؟

الف )فخر و مباهات ب)تشويق و تحريك مخاطب ج)ايجاد و انشاي حزن و اندوه د) هيچكدام

درس پانزدهم :

1- كاربرد كدام عبارت كنايه از تكثير است ؟
الف )ذيت ب)كيت ج)كاين د) كذا

2- جمله " ان الله يحب المحسنين " كنايه از چيست ؟

الف )كرم و بخشندگي ب)سيادت و بزرگي ج) تنبه و بيداري د)حفظ آبرو و احترامدرس شانزدهم :

1- " رفيع العماد " كنايه از چيست ؟
الف )كنايه از صفت ب) كنايه از موصوف ج ) كنايه از اسناد د) تلويح

2- در نمونه " مهز.ل الفصيل "كنايه از چه نوعي است ؟
الف )تعريض ب) رمز ج) ايما و اشاره د)تلويح
آسیه تقوی
ارسال شده: 29 آبان 1392   ساعت: 10:29:57 ق.ظ.
رتبه: عضو فعال
گروه ها: دانشجو, کاربر عادی

تاریخ عضویت: 26/10/1388
ارسال ها: 97
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام خدمت استاد بزرگوار
آسیه تقوی
نمونه سوالات طرح شده:
جلسه اول:
1 – در کدام گزینه تشبیه بلیغ به کار رفته است؟
الف ) هُو کریمٌ
ب) هو البحر
ج )هو کالبحر
د) سارَالجُودحَیْث ُُیَسیرُ؛
2 –بنیان گذار علم بیان کدام کزینه است؟
الف)خلیل بن احمد فراهیدی در کتاب جواهر البلاغه
ب ) ابو عبیده در کتاب مجاز القران
ج ) خلیل بن احمد فراهیدی در کتاب مجاز القران
د ) ابو عبیده در کتاب جواهر البلاغه
جلسه دوم
3 – الفاظ تشبیه کدام گزینه است
الف ) مُشَبَّه ؛ مُشَبَّه به ، وجه شبه
ب ) مثل ،اسم ، فعل
ج ) اسم ، فعل ، حرف
د ) فعل، مُشَبَّه ؛ وجه شبه
4 – کاربرد تشبیه بر چند پایه است؟
الف ) اصلی – فرعی
ب ) مُشَبَّه ؛ مُشَبَّه به
ج ) الفاظ تشبیه ،وجه شبه
د ) اسم ، فعل
جلسه سوم:
5 - عبارت زیرمربوط به کدام گزینه است؟
﴿هُنّ لِباسٌ لَكُمْ و اَنتُم لباسٌ لَهن)
الف ) هردو محسوس
ب ) هردو مفرد
ج ) یکی معقول ودیگری محسوس
د ) هردو معقول
6 –عبارت زیر مربوط به کدام گزینه است؟
صُدغُ الحبیبِ وحالیِ کِلا هُما کَاللَیالی
الف ) ملفوف
ب )مفروغ
ج ) تسویه
د ) جمع
جلسه چهارم[
/color]7 – کدام گزینه از الفاظ تشبیه بر اساس الفاظ تشبیه می باشد؟
الف )مرسل – موکد
ب ) بلیغ – تمثیل
ج ) مجمل – مفصل
د ) مرسل - بلیغ
8 – گزینه مناسب را برای عبارت زیر انتخاب کنید؟
هرگاه وجه شبه در کلام باشد ،تشبیه را ..............وهرگاه نباشد تشبیه را..............نامند.
الف ) مجمل – مفصل
ب ) مرسل – موکد
ج ) مفصل – مجمل
[color=black]د ) مرسل - مفصل
کاربران بازدید کننده این بحث
Guest

پرش به تالار
شما نمی‌توانید بحث جدیدی را در تالار گفتگو ایجاد کنید.
شما نمی‌توانید به مطالب تالار پاسخ دهید.
شما نمی‌توانید مطالب ارسالی خود را حذف کنید.
شما نمی‌توانید مطالب ارسالی خود را در این تالار ویرایش کنید.
شما نمی‌توانید در این تالار بخش نظرخواهی بسازید
شما نمی‌توانید در نظرخواهی این تالار شرکت کنید


.Copyright © 2006 Masir IT Co. All rights reserved